Europejska konferencja w Berlinie

„PASOC wspiera współkształtowanie procesu wdrażania Międzynarodowej Umowy Ramowej w koncernie Pfleiderer.

Wprowadzenie w życie dobrych standardów w obszarze aktywności firmy stanowiło przesłankę do jej zawarcia. Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.”

– O tym mówił w Berlinie Piotr Morta – Członek Europejskiej Rady Zakładowej Koncernu Pfleiderer.

Anna Świegot. Reprezentując Polskę i ERZ Koncernu Pfleiderer był Pan w Berlinie na europejskiej konferencji. Co to za inicjatywa?

Piotr Morta. Z inicjatywy Europejskiej Rady Zakładowej i związków zawodowych z Niemiec, Polski i Szwecji realizowany jest projekt PASOC. Urzeczywistniając PASOC opracowano wspólne podstawy w zakresie dobrych standardów socjalnych. Stanowiły one przesłankę do zawarcia wiążącej umowy ramowej, mającej obowiązywać w całym koncernie. Międzynarodowa Umowa – Karta Socjalna w Pfleiderer AG, została podpisana w Frankfurcie nad Menem 30 listopada 2010 roku przez prezesa Pfleiderer AG, Wolfganga Rhode z IG Metal, Ambet E. Yusona z BWI – (Międzynarodowej Organizacji Budownictwa i Drzewiarzy) oraz Franka Bergmanna – przewodniczącego Europejskiej Rady Zakładowej Pfleiderer AG. Konferencja w Berlinie to wynik skoordynowanych działań w ramach realizowanego projektu z udziałem przedstawicieli nauki z uniwersytetu (Global Labour University) w Berlinie, reprezentantów koncernów globalnych, Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans), Europejskich Rad Zakładowych, Związków Zawodowych z Niemiec, Szwecji i Polski. Polskę reprezentowali: Urszula Gurgul z Kędzierzyna Koźle, Eugeniusz Formejster i Jarosław Niczewski z Grajewa oraz Zbigniew Mikołajczyk i ja z Wieruszowa. Zasadniczy temat Europejskiej Konferencji to „Międzynarodowe Umowy Ramowe w Przedsiębiorstwach w praktyce” („TCAs in practice”).

Anna Świegot. Czy Międzynarodowa Umowa obowiązuje w polskich zakładach?

Piotr Morta. Karta Socjalna obowiązuje w całym koncernie Pfleiderer, czyli jej obszarem obowiązywania są międzynarodowo funkcjonujące organizacje i wszystkie ich lokalizacje. Międzynarodowa Umowa Ramowa obowiązywała lub nadal obowiązuje lokalizacje w takich krajach jak: Polska, Niemcy, Szwecja, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Rosja.

Anna Świegot. Może pan przytoczyć kilka standardów, które obowiązują w Polsce?

Piotr Morta. W polskich lokalizacjach obowiązują między innymi następujące regulacje, które precyzyjnie zostały określone w Międzynarodowej Umowie:

Koncern Pfleiderer deklaruje przestrzeganie praw człowieka uznanych w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP. Pfleiderer stawia sobie za cel, nieustanne zapewnianie godnych warunków pracy oraz bezpiecznego zatrudnienia.

Zabezpieczeniem dla przyszłości firmy oraz miejsc pracy ma być otwarta, i konstruktywna współpraca pomiędzy firmą a związkami zawodowymi.

Szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, to kluczowe elementy mające cechować kulturę korporacyjną firmy.

Strony Umowy uzgodniły również, iż dyskryminacja, nierówne traktowanie, wszelkiego rodzaju nękanie (np. fizyczne znęcanie się, groźby fizycznego znęcania się, nietypowe kary lub środki dyscyplinarne, molestowanie seksualne lub innego rodzaju napastowanie), wrogość i poniżanie, zastraszanie oraz znieważanie nie będą tolerowane i to niezależnie od tego, czy usiłuje je stosować kierownictwo, czy inni pracownicy.

Anna Świegot. Pfleiderer to lokalizacje w różnych krajach i duża różnorodność, czy w Niemczech, Polsce i Rosji mogą obowiązywać jednakowe regulacje?

Piotr Morta. Mimo olbrzymiej różnorodności, z jaką spotykamy się w Koncernie, jestem przekonany, że Karta Socjalna będzie fundamentem do stworzenia w całej firmie tych samych szans dla wszystkich zatrudnionych. Mam również nadzieję, że Umowa będzie stanowić przesłankę do kształtowania wynagrodzeń w europejskiej części Koncernu w oparciu o normę określoną przez twórców Unii Europejskiej. Gdy powstawała Unia, jako maksymę przyjęto równouprawnienie oparte na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Ta dewiza jest mi szczególnie bliska. Dogmat ten oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób.

Anna Świegot. Czy są już widoczne efekty Umowy Międzynarodowej?

Piotr Morta. Międzynarodowa Umowa Ramowa obowiązuje w Pfleiderer AG zaledwie od 2010 roku i nie może być rozwiązana przed 1 stycznia 2015 roku. Pomimo, że Karta Socjalna obowiązuje dopiero dwa lata. Przeprowadzono już pierwszy audyt międzynarodowy kontrolujący wdrażanie Umowy. Czynność ta mocniej uświadomiła kierownictwu i pracownikom, że międzynarodowe porozumienie obowiązuje. Oby powstałemu konceptowi została nadana siła sprawcza i osiągnięty został zaplanowany cel.

Anna Świegot. Dziękuję za rozmowę.

Piotr Morta. Dziękuję Pani bardzo i pozdrawiam serdecznie czytelników Ilustrowanego Tygodnika.

Z Piotrem Mortą – członkiem Europejskiej Rady Zakładowej Koncernu Pfleiderer rozmawiała

Anna Świegot

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments