PASOC w Barcelonie – Międzynarodowa Umowa Ramowa w koncernie Pfleiderer

„Międzynarodowa Umowa została zintegrowana z filozofią przedsiębiorstwa i systemem zarządzania” – powiedział Piotr Morta, członek Europejskiej Rady Zakładowej. W Karcie Socjalnej zapisano, że „…najlepszym sposobem zabezpieczenia przyszłości Pfleiderer oraz miejsc pracy personelu jest otwarta, wspólna i konstruktywna współpraca pomiędzy firmą oraz przedstawicielami pracowników…”.

Z Piotrem Mortą, członkiem Europejskiej Rady Zakładowej koncernu Pfleiderer, rozmawia Eugeniusz Tomaszek.

Kolejnym miejscem spotkania przedstawicieli Europejskich Rad Zakładowych, w którym uczestniczyłeś, była Barcelona. Co zdominowało obrady w katalońskiej Barcelonie?

Polskie, niemieckie, hiszpańskie i szwedzkie reprezentacje europejskich rad zakładowych, związków zawodowych i rad zakładowych z koncernów Pfleiderer, Wilkhahn, Schwan-Stabilo oraz Staedtler sfinalizowały w hiszpańskiej Barcelonie kolejny międzynarodowy projekt w ramach europejskiej inicjatywy PASOC. Centralnym punktem spotkania były kwestie związane z diagnozą i wymianą aktualnych ponadzakładowych informacji o wdrażaniu Międzynarodowych Umów Ramowych oraz wspólne spojrzenie wstecz związane z przeprowadzonymi audytami. W polskich przedsiębiorstwach pierwsze audyty pozwoliły ocenić wdrażanie i zakorzenienie Międzynarodowej Umowy. Głównym zadaniem partnerów projektu jest wzajemne zrozumienie i utrwalanie współpracy. Zarządy poszczególnych lokalizacji koncernu wprowadzą właściwe instrumenty i mechanizmy, które stosowane wspólnie w praktyce pozwolą audytorom spełniać przynależne im funkcje. Aby przezwyciężyć pewne słabości w obszarze monitoringu konieczna jest konsolidacja działań kierownictwa z głównym zespołem PASOC.

W takim razie, w czym tkwi problem i w jaki sposób zostanie rozwiązany?

Istniejące deficyty przy wdrażaniu i zakorzenieniu Międzynarodowej Umowy Ramowej będą rozwiązywane poprzez generowanie powiązań i połączeń Umowy Ramowej oraz audytów z funkcjonującymi systemami i procesami w przedsiębiorstwach. Przyjęto założenia, że każdy audyt zwieńczony będzie certyfikatem podpisanym przez partnerów Międzynarodowej Umowy Ramowej, czyli przez Zarząd Koncernu, Europejką Radę Zakładową Pfleiderer, IG Metall (niemiecką centralę związkową) i BWI (Międzynarodową Organizację Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego). Taki dokument doprowadzi do wzmocnienia akceptacji i stanowiska dotyczącego wdrażania Karty Socjalnej w przedsiębiorstwie.

Czy w polskich lokalizacjach obowiązuje Międzynarodowa Umowa Ramowa zwana Kartą Socjalną?

Umowa obejmuje swoim zakresem wszystkie segmenty działalności Grupy Pfleiderer. Oznacza to, że Karta Socjalna obowiązuje w każdej polskiej lokalizacji Pfleiderera. Ponadto koncern deklaruje współpracę jedynie z kontrahentami, podwykonawcami i dostawcami, którzy uznają zasady określone w Karcie Socjalnej i stosują je w swojej działalności. Natomiast w przyszłości kryteria i standardy określone w Umowie Ramowej będą uwzględniane również w ocenie przy wyborze partnerów biznesowych.

Jakie pozytywne efekty w dobie kryzysu, który doświadcza europejską gospodarkę, wynikają z Karty Socjalnej dla polskiego pracownika?

Międzynarodowa Umowa została zintegrowana z filozofią przedsiębiorstwa i systemem zarządzania w całym koncernie, czyli również w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Bezpieczeństwo zatrudnienia, wolność zrzeszania się oraz prawo do rokowań zbiorowych – między innymi te standardy gwarantuje Umowa Ramowa polskim pracownikom. Ponadto Grupa Pfleiderer oświadcza w tejże Umowie, że ma dogłębną świadomość spoczywającej na niej odpowiedzialności społecznej w stosunku do swoich pracowników. Wspieranie ludzkiej godności oraz przestrzeganie praw człowieka uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP stanowić ma główną zasadę polityki korporacyjnej koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw. Ponadto jak wynika z Umowy celem koncernu Pfleiderer jest dalsze, nieustanne zapewnianie godnych warunków pracy oraz bezpiecznego zatrudnienia. Pfleiderer zobowiązuje się do otwartej i pozytywnej postawy w stosunku do negocjacji zbiorowych. Kolejne standardy określone w Umowie to szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, jako kluczowe elementy cechujące kulturę korporacyjną Pfleiderer.

Kto był inicjatorem projektu PASOC, który zakończył się podpisaniem Międzynarodowej Umowy Ramowej w koncernie?

Międzynarodowa Umowa Ramowa, została opracowana z inicjatywy i z udziałem Europejskiej Rady Zakładowej. W projekcie tym uczestniczyli przedstawiciele z Polski Eugeniusz Formejster, Jarosław Niczewski i Mariusz Zajkowski z Grajewa oraz Zbigniew Mikołajczyk, Wiesław Kulesza i ja (Piotr Morta – przypis red.) z Wieruszowa.  Umowa została podpisana przez trzyosobowy (w pełnym składzie) Zarząd Koncernu Pfleiderer oraz przewodniczącego Europejskiej Rady Zakładowej, sekretarza generalnego BWI i przewodniczącego IG Metall.

Dziękuję za relację z Barcelony, stolicy Katalonii.

Dziękuję serdecznie za rozmowę i pozdrawiam serdecznie czytelników Tygodnika i całą Redakcję.


Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
fanka
8 lat temu

Panie Piotrze, jest Pan niesamowicie przystojnym gentelmanem !
Serdeczne pozdrowienia 😉