Paweł Kukiz – jak Feniks z popiołów

kukiz mortaRozmawiam z Piotrem Mortą, reprezentantem Ruchu Pawła Kukiza w województwie łódzkim.

 

Na scenie politycznej jak Feniks z popiołów odrodził się nowy byt polityczny – Paweł Kukiz. Kiedy Kukiz zarejestruje partię?

Nowy byt polityczny nie jest partią. Jest to inicjatywa, projekt obywatelski skupiony wokół Pawła Kukiza. Celem nowego, niesformalizowanego jeszcze bytu politycznego jest wprowadzenie w życie rozwiązań, na które czeka społeczeństwo. Dążyć będziemy do stworzenia daleko idących i realnych zmian. To nie mogą być działania pozorowane i kosmetyczne. Konieczna jest naprawa wielu obszarów naszego życia. Jesteśmy obywatelami, którzy chcą odzyskać wpływ na państwo. Interesują nas faktyczne, daleko idące- ustrojowe zmiany. Realizować będziemy aktywną politykę społeczną. Łączy nas autentyczność, wiarygodność i sprzeciw wobec status quo.

Ruch Kukiza to inaczej JOW-y?

JOW-y to jedna z aktywności podejmowanych w ramach Ruchu Kukiza. Ruch otwarty jest na różne inicjatywy, środowiska i pomysły. Charakteryzuje go wielka różnorodność, co jest jego siłą. Ta różnorodność wymaga wzajemnej tolerancji i akceptacji. Podobnie jak współczesny zbiurokratyzowany system edukacji wymaga rewolucji. Posłużyłem się przykładem polskiego szkolnictwa z racji na jego fundamentalny charakter – inwestycja w młode pokolenie to zalążek rozwoju całej gospodarki narodowej. Należałoby zatem zrzucić z systemu edukacji skórę suchych faktów i odtwórczego rozwiązywania testów, zaopatrując go w zajęcia wspierające kreatywność, z wykorzystaniem innowacyjnych metod choćby w postaci smartfonów z darmowymi aplikacjami.

Czy przygotowujecie się do wyborów?

Naszym celem jest uświadomienie społeczeństwu potrzeby pójścia do wyborów – chcemy wzniecić ducha obywatelskości i promować inicjatywy i projekty różnych organizacji społecznych.

Jak wytłumaczycie to, że w Ruchu są orędownicy sprzecznych inicjatyw?

W przeciwieństwie do partii politycznych, gdzie wszelkie propozycje różne z wizją kierownictwa partii są z góry utrącane, chcemy by u nas każda inicjatywa mogła zostać poddana debacie, dyskusji i weryfikacji społecznej. Jeżeli się obroni, to będzie realizowana w projekcie Kukiza. Takie podejście jest naszą obywatelską kontrpropozycją do sposobu działania partii politycznych, które swój program wypracowują często w oderwaniu od oczekiwań społeczeństwa na uzyskanie efektu wyborczego.

Ruch Kukiza nie ma sprawdzonych struktur, spójnego programu, doświadczenia politycznego liderów – jak chcecie zmieniać Polskę?

Ja postrzegam tę sytuację jako szansa na nowe lepsze rządzenie Krajem. To my mamy lepszy kontakt z wyborcami. Ruch tworzy się oddolnie. Struktury partyjne tworzone są przez przywódców, którzy narzucają swoje programy, a w konsekwencji po wyborach ich nie realizują. Nasza strategia przygotowana przez specjalne zespoły tematyczne zastąpi typowy program wyborczy partii. Jest to nowatorskie rozwiązanie.

Czym będzie inicjatywa polityczna Pawła Kukiza?

Partie w warunkach polskich źle są oceniane. Są to często hermetyczne, zamknięte środowiska. Paweł Kukiz zamierza powołać Komitet Wyborczy Wyborców, który będzie otwarty na aktywistów, na wykorzystanie gotowych projektów i inicjatyw obywatelskich. Chce, aby na listach wyborczych znaleźli się liderzy realni, a nie jak w partiach – formalni, wytypowani przez skostniałe struktury partyjne.

Jakie są wasze postulaty? Co chcecie zmienić?

Państwo powinno być przyjazne obywatelom i bogate ich bogactwem. Chcemy przywrócić państwo obywatelom. Stąd właśnie powstał postulat zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia wyborów posłów w JOW-ach. Poseł powinien służyć wyborcom, a nie liderowi partii. To jest niebywale ważna zmiana ustrojowa. Kolejne wyzwania to eliminacja różnego rodzaju patologii, wprowadzenie polskiej gospodarki na drogę wzrostu i doprowadzenie do efektywnego wykorzystania naszych bogactw naturalnych.

Jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze reprezentantów?

Są to osoby, które w głównej mierze pracowały na zapleczu kampanii prezydenckiej Pawła Kukiza, od jej początku, w strukturze bezpośrednio podległej Miłoszowi Lodowskiemu – szefowi kampanii. Zgodnie jednak z przyjętą pragmatyką działania miały w ramach swoich obowiązków obserwować i nadzorować procesy w terenie bez bezpośredniego zaangażowania w działania czy to sztabu, czy samodzielnych inicjatyw społecznych.

Czy ludzie tworzący Komitety Referendalne znajdą się na listach wyborczych?

Jak nazwa wskazuje, komitety są tworzone na potrzebę organizacji referendum m.in. w sprawie JOW-ów. Ich praca jest bardzo ważna, ponieważ działają na rzecz promocji postulatu zmiany ordynacji wyborczej, co za tym idzie na rzecz zwiększenia frekwencji. Żeby referendum uznano za ważne, wymagana jest obecność przy urnach 50% uprawnionych do głosowania. To bardzo dużo, dlatego niezbędne jest zaangażowanie wielu środowisk. Odpowiadając na pytanie, w komitety referendalne może zaangażować się każdy, komu dobro Polski leży na sercu, co nie oznacza, że osoby je tworzące automatycznie znajdą się na listach do Sejmu. Ale niewątpliwie do tych środowisk będziemy sięgać konstruując listy wyborcze do Sejmu.

Z kim Paweł Kukiz zawrze koalicję, czy będzie to PiS?

Paweł Kukiz zawarł już jedną najważniejszą koalicję – z obywatelami. Zobowiązał się do pracy na rzecz upodmiotowienia obywateli i do rozwiązywania realnych problemów Polaków. I jestem przekonany, że będzie jej wierny. A czy znajdzie się ktoś, kto wraz z nim będzie chciał realizować program naprawy Polski – zobaczymy po wyborach. My mamy dużo pokory. To wyborcy ostatecznie zdecydują, kto będzie rządził Polską.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników Waszej gazety.

Rozmowę z Piotrem Mortą, reprezentantem Ruchu Pawła Kukiza w województwie łódzkim przeprowadził Eugeniusz Tomaszek dziennikarz Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Powiat Kępiński, Powiat Wieruszowski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments