OSP Wójcin ma nowy zarząd

wybory OSP Wójcin (2)W Centrum Kultury Wsi Wójcin i Andrzejów w dniu 20.02.2016 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wójcin.

 

 

Na początku spotkania dokonano przywitania licznego grona zaproszonych gości i wyboru prezydium zebrania. Przewodniczący zebrania przeprowadził wybór niezbędnych komisji.

Jak wynika ze sprawozdania za rok poprzedni jednostka liczy 67 członków czynnych, 5 członków honorowych oraz 41 członków wspierających przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w ilości 42 osób. Bez mała na 20 posiedzeniach zarządu w roku ubiegłym podejmowano decyzje dotyczące bieżącej działalności.

Jednostka została doposażona w sprzęt i umundurowanie o wartości 10 000 tyś zł. z czego ponad połowa to środki własne. 12 druhów wzięło udział w specjalistycznych szkoleniach. Sześciokrotnie jednostka OSP Wójcin uczestniczyła w akcjach w tym 4 razy likwidacja pożarów. Uzyskany ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach w wysokości 1400 zł, druhowie  dobrowolnie przekazali na rzecz jednostki. Druhowie prowadzili działania popularyzujące ochronę p.poż. wśród dzieci i młodzieży. Wykonali także sporo prac społecznych na łączna kwotę 8 850 zł.Jednostka uczestniczyła w wielu uroczystościach i wspierała działania Stowarzyszenia Gospodyń „Wójcin nad Prosną”. Prezes złożył także serdeczne podziękowania instytucjom i osobom współpracującym i wspierającym działalność jednostki.

Szczegółowe rozliczenie przychodów i wydatków roku ubiegłego oraz stan finansów przedstawił skarbnik. Komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z działalności zawierające skontrolowaną ocenę działalności jednostki i złożyła wniosek do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

W planach na rok bieżący zapisano dalszy zakupy sprzętu i umundurowania, szkolenia , organizację i pomoc w organizowaniu imprez, bieżące naprawy i remonty. Planuje się przychody i wydatki na kwotę ok. 30 tyś zł.

Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi poparli wszyscy obecni druhowie.
Do składu nowego zarządu zgładzono 9 osób i 5 osób do komisji rewizyjnej.
W wyniku wyborów i ukonstytuowania się nowe władze OSP Wójcin na kolejną pięcioletnią kadencje przedstawiają się następująco:

Prezes – Kopis Zenon
Naczelnik – Rogowski Paweł
Wiceprezes – Kmiecik Grzegorz
Z-ca Naczelnika – Gołębiowski Grzegorz
Gospodarz – Cirkosz Andrzej
Skarbnik Zimoch Gabriela
Sekretarz Jagieła Jagoda
Członek Mączka Jan
Członek Sikora Jan

Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek w swym wystąpieniu m in. powiedział:
Druhu Prezesie, panie Starosto, księże kapelanie, drodzy druhowie, droga młodzieży. Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na walne zebranie wyborcze. Chciałbym także serdecznie podziękować ustępującemu zarządowi za służbę strażacką, dzięki której to mieszkańcy Wójcina i Andrzejowa mogą się czuć bezpiecznie. Za to, że podnosicie swą wartość bojową poprzez szkolenia, za to że organizujecie i pomagacie organizować życie kulturalne i również za to, że promujecie własną gminę.

Nowemu zarządowi serdecznie gratuluję i cieszę się, że będziecie pełnić tę zaszczytną funkcję i że będziemy razem współpracować. Gratuluje a jednocześnie życzę dużo sił, wytrwałości i zdrowia. W sposób szczególny dziękuję druhnom i młodzieży za aktywny udział w funkcjonowaniu jednostki.

Po zakończeniu oficjalnej części zebrania tradycyjnie zaproszono wszystkich do wspólnego poczęstunku przygotowanego przez panie ze Stowarzyszenia Gospodyń „Wójcin nad Prosną”, a o odpowiednią atmosferę zadbała Orkiestra Dęta OSP Łubnice.

E.T. Foto : Stanisław Grzegorzek

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wójcin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments