Pierwsze posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

1Piotr Morta członek Zarządu Wojewódzkiego FZZ i Przewodniczący Krajowego Sekretariatu BDOŚ S80 reprezentował Forum Związków Zawodowych i Komisje Krajową NSZZ ”Solidarność”-80 w pierwszym po wyborach posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

 
E. Tomaszek.  Był to pierwsze posiedzenie Zespołu Trójstronnego z Twoim udziałem, jakie plany rozwoju budownictwa przedstawił minister?

Piotr Morta
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego odbyło się po raz pierwszy po zmianie rządu i wyznaczeniu nowych przedstawicieli ze strony rządowej, poświęcone było w dużym zakresie planom Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ja rzeczywiście również po raz pierwszy uczestniczyłem w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Minister Andrzej Adamczyk poinformował partnerów społecznych, pracobiorców i pracodawców, że rozwój budownictwa to jeden z priorytetów rządu i w najbliższym czasie ministerstwo przedstawi stosowny plan Pani Premier Szydło. Plan rozwoju budownictwa zostanie publicznie zaprezentowany przez Panią Premier. Tym samym nie chciał uprzedzać tych zdarzeń i prosił o cierpliwość i wyrozumiałość.

Kto wchodzi w skład Komisji Trójstronnej ? Co było przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia?

W skład Zespołu – Komisji Trójstronnej, wchodzą przedstawiciele: organizacji pracodawców, organizacji pracobiorców – trzech central związkowych i strona rządowa. Przyjęliśmy zmieniony Regulamin Zespołu Trójstronnego. W porządku obrad były punkty dotyczące: prezentacji przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa zamierzeń w obszarze budownictwa, prawo zamówień publicznych, zmiany w szkolnictwie zawodowym, przekazania informacji do partnerów społecznych.

Czego maja dotyczyć zmiany w szkolnictwie zawodowym?

Zdaniem ministerstwa ważnym elementem dla rozwoju budownictwa mają być szkoły zawodowe. Moim zdaniem informacja ministra o rozwoju szkół budowlanych stanowi również szansę dla funkcjonujących w powiatach i mających coraz większe problemy zespołów szkół zawodowych.

Stan prawny związany z procedurą inwestycyjną jest bardzo obecnie skomplikowany, czy planowane są zmiany?

Minister przygotowuje projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego, regulujący kompleksowe i zintegrowane podejście do procesu inwestycyjnego. Kodeks eliminuje kluczowe bariery i dysfunkcje systemowe. Projekt zdaniem ministra zostanie opublikowany do końca 2016r. Na początku 2017r. będzie wprowadzana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany będą dotyczyły wykluczenia rozbieżności interpretacyjnych i usprawnienia procesu projektowania oraz procedur inwestycyjnych.

A co z wnioskami o pozwolenie na budowę? Czy czeka nas rewolucja?

Wnioski o pozwolenie na budowę mają być znacząco uproszczone. Projekt zdaniem ministra jest przygotowywany do przekazania do konsultacji do partnerów społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo planuje wprowadzenie w życie nowych przepisów jeszcze w tym roku.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Ja również dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie a w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi wszystkim życzę Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów, Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.