Wywiad z prezesem RBS w Lututowie panem Marianem Fitą

Panie prezesie w tym roku naszą rozmowę  zaczniemy od wątku sensacyjnego takiego jakie mają miejsce w filmach. Tutaj chodzi jednak o rzeczywistość, bo w nocy w połowie grudnia ubiegłego roku doszło do napadu i zniszczenia mienia banku.

 

Chodzi oczywiście o napad na bankomat w miejscowości Czajków. Proszę  o kilka zdań komentarza na ten temat. 

Niestety panie redaktorze, ale jest to fakt. Złoczyńcy, bo tak ich można nazwać, upatrzyli sobie nasz bankomat i dokonali włamania. Napełnili bankomat gazem i zdalnie wywołali jego zapalenie w wyniku czego doszło do wybuchu.

Wybuch spowodował duże uszkodzenia budynku, a sam bankomat nie nadawał się do użytku. Kasety z gotówką zostały zabrane. Co prawda dużo nie skradziono, ale strat narobiono nam bardzo wiele. Oddział nie funkcjonował dwa tygodnie. Pomimo, że mienie było ubezpieczone, to jednak ponieśliśmy wysokie koszty.

Czy ma Pan wiedzę na temat postępowania policji i prokuratury i ustaleń w tym zakresie?

Śledztwo trwa nadal i zostało przejęte przez KWP w Poznaniu, a tego rodzaju przypadki są również w zainteresowaniu KGP na fakt, iż takich zdarzeń na terenie kraju było więcej. Jak na razie w naszej sprawie policja nie podaje żadnych szczegółów, na które z pewnością musimy poczekać dłuższy okres czasu.

Czy w związku z tą sytuacją, jaka miała miejsce podejmowane są jakieś działania zabezpieczające bankomaty?

We wszystkich naszych bankomatach są instalowane pakiety barwiące, które w takich przypadkach spowodują zabarwienie banknotów i nie będą się one już nadawały do użytku. Każda nieautoryzowana ingerencja w bankomat spowoduje zadziałanie takiego pakietu. Dla bezpieczeństwa użytkowników i Banku zainstalowane są także kamery.

Krajowa Rada Gospodarcza w Warszawie upatrzyła sobie lututowski Bank i postanowiła go uhonorować. Jakie kryteria trzeba było spełnić, aby otrzymać wyróżnienie w kategorii „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”? 

W ubiegłym roku przystąpiliśmy do konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Jury tego konkursu wytypowało nas do dalszego etapu oceniając naszą działalności. Odwiedził nas nawet tajemniczy przedsiębiorca, który prowadził rozmowy biznesowe z naszymi pracownikami. Ocena fachowości pracowników wypadła bardzo dobrze. Oceniane były również estetyka, lokalizacja Banku i jego zaplecza np. parkingi dla klientów. To wszystko spowodowało, że otrzymaliśmy wyróżnienie honorowe.

Panie prezesie od pewnego czasu mamy nowy rząd, następują zmiany w przepisach. Czy one dotyczą także bankowości spółdzielczej i jak to Pan ocenia?

W ubiegłym roku nastąpiły zmiany w prawie bankowym polegające m.in. na nadzorowaniu ryzyk istotnych. Zmiany  te wymuszają na nas wprowadzenia odpowiednich zapisów w naszym statucie.

Musimy szczególną uwagę zwrócić na nadzorowanie ryzyk tj. ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko operacyjne itp. Powoduje to, że prawie codziennie musimy raportować te ryzyka, ponieważ jesteśmy jednym z większych banków spółdzielczych w Polsce. Jest to praca, która nie przynosi nam dochodów, ale musimy ją wykonać. Wymusza to nas zwiększanie etatów pracowników analitycznych. Musimy teraz dokładnie oceniać zdolność kredytową klienta do zaciągnięcia kredytu i uwzględniać w nim minimum socjalne i minimum egzystencji, narzucone z góry przez KNF.

Brak odpowiednich parametrów powoduje, że Bank nie może udzielić klientowi kredytu. W  konsekwencji tego nasz dobry klient idzie do parabanku, gdzie za te same usługi musi płacić znacznie więcej.  Nie jest to więc dobre, ani dla Banku, ani dla klientów. Takie są jednak działania Komisji Nadzoru Finansowego i my musimy się temu podporządkować. Ubiegłoroczna kontrola kompleksowa KNF w naszym Banku wypadła dobrze, zalecono jednak aby zwiększyć nacisk na analizy, o których mówiłem i  ocenę zdolności kredytowej klientów. Podejmujemy wiec wiele działań sprawdzających m.in. poprzez zaciągnięcie informacji w Biurze Informacji Kredytowej.

Obecnie odbywają się Zebrania Grup Członkowskich, a więc musi być  już jakaś wiedza na temat wyników roku poprzedniego. Może pan w kilku słowach skomentować te wyniki?

Wyniki są porównywalne do  roku poprzedniego. Nastąpiły  wzrosty, zarówno w działalności oszczędnościowo-rozliczeniowej, jak i kredytowej, a więc można ocenić rozwój efektów naszej działalności bankowej, jako stabilny.

Z przekazów medialnych wynika, że program rządowy 500+ ma bardzo niekorzystne oddziaływanie na funkcjonowanie parabanków. Czy Pan odnotowuje jego skutki także w swym banku?

Na temat parabanków nie będę się wypowiadał. Zauważyliśmy jednak zmniejszenie zainteresowania mieszkańców kredytami, zwłaszcza w okresie świąt i z pewnością odczuły to wszystkie banki. My jesteśmy dużym i dobrym Bankiem więc nie jest to dla na istotnym problem. Osobiście uważam, że program 500+ to dobre rozwiązanie i w zdecydowany sposób pomaga tym rodzinom, które miały trudności w zabezpieczeniu potrzeb choćby wynikających z kształcenia dzieci. Widzę, że następują tu korzystne zmiany.

Panie prezesie kilka słów na temat usług bankowych, jakie ostatnio proponujecie klientom.

Cały czas staramy się wprowadzać nowe produkty, usługi i promocje. Ostatnio wprowadziliśmy promocję dla rolników i przedsiębiorców tzw.” kredyty unijne” o niższym oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Kredyty te  udzielane są na zakup dóbr inwestycyjnych i spłacane są przy wsparciu funduszy z urzędu marszałkowskiego oraz ARiMR.

Następna oferta to kredyt dla rolników „Dobry Plon”, udzielny w wysokości 1000 zł na jeden ha użytków rolnych z przeznaczeniem na zakup środków do produkcji rolnej, z terminem spłaty do 12 miesięcy. Szczegółowe warunki spłaty w uzgodnieniu z Bankiem w zależności od specyfiki działalności klienta.

Rolnicy mogą się także ubiegać o kredyt na zakup ciągnika Ursus. To jedna z pierwszych takich akcji wpierających polski przemysł. O szczegółach należy oczywiście pytać w naszych placówkach.

Posiadamy także linię kredytową dla rolników na zakup gruntów w celu rozpoczęcia działalności rolniczej, a także powiększenia gospodarstwa. Kredyt udzielany do 10 lat przy oprocentowaniu 4,95% w stosunku rocznym.

Obecnie trwa promocja kredytu mieszkaniowego polegająca na obniżeniu oprocentowania i prowizji. Widzimy, że spora część młodych ludzi chce kupić mieszkanie, gotowy budynek lub też rozpocząć budowę. Staramy się więc wyjść na przeciw tym klientom.  Dla osób  do 35 roku życia  udzielamy kredytu na zakup mieszkania, domu lub jego budowy. Minimalna kwota to 10 000 zł.

Udzielamy także kredyty zabezpieczone majątkiem tzw. pożyczki hipoteczne bez wskazania celu do kwoty 250 000 zł. Zabezpieczeniem może być kupowany dom lub mieszkanie lub inny majątek.

Zachęcamy także do zakładania u nas rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych. Nasza oferta jest konkurencyjna od innych banków w tym zakresie. Przy takim rachunku można np. uzyskać kredyt odnawialny i szereg innych usług. Nasz Bank oferuje dostęp do rachunku klienta przy pomocy Internetu. Każdy klient na bieżąco może obserwować stan swojego konta i wszystkich operacji. Wszystkie transakcje pomiędzy naszymi klientami odbywają się bez opłat np. pracodawca będący naszym klientem może przelewać środki dla swych pracowników.

Dziś wraz rozwojem informatycznym staramy się być na bieżąco inwestować w nowe rozwiązania. Przykładem mogą być bankomaty biometryczne z dużą gamą możliwości i funkcji, których zwykłe bankomaty nie posiadają. Aby skorzystać z nowej funkcjonalności bankomatu należy udać się do Oddziału Banku.  Autoryzacja biometryczna działa sprawnie i bezbłędnie. Wymagane jest staranne zgodne z instrukcjami udzielonymi przez pracownika Banku, umieszczenie dłoni na czytniku. Metoda ta wykorzystuje czytniki działające w oparciu o biometrię naczyń krwionośnych dłoni.  Proste wyciągniecie ręki i umieszczenie nad czytnikiem zapewnia potwierdzenie tożsamości klienta.  Zachęcam również do korzystania z takiej funkcji tego bankomatu jak wpłatomat. Po dokonaniu identyfikacji i wpłaceniu, środki te automatycznie pojawiają się na koncie i są do dyspozycji naszego klienta. Przydatne jest to z pewnością dla osób prowadzących działalność handlową. Aby nie trzymać utargu w domu lub sklepie wystarczy iść do bankomatu i wpłacić gotówkę. Może to zrobić także osoba upoważniona, nie koniecznie tylko właściciel konta. Bankomat ten posiada także funkcję kantoru, dostępne są banknoty w walucie euro.

Wprowadziliśmy także usługę szybkich przelewów Blue Cash, taka transakcja nie powinna trwać więcej niż 15 minut. Prowadzimy także rozliczenia w walutach obcych: dolar amerykański, funt brytyjski, euro. Ilość operacji naszych klientów między krajami rośnie z roku na rok bo wielu z nich prowadzi zagraniczną działalność handlową i to w wielu krajach i  nie tylko europejskich.

Czy powstanie nowej inwestycji w okolicach Złoczewa i w jakiejś części także w  gminie Lututów, a także związanej z tym  infrastruktury  to dobry sygnał dla banku. Jak Pan to ocenia.

Tę inwestycję oceniamy bardzo dobrze i bez wątpienia odbije się ona pozytywnie na działalności naszego Banku. Będziemy mieć zamożniejszych klientów, mam nadzieję, że będziemy mogli uruchomić  także znaczną ilość kredytów mieszkaniowych. Ponieważ mamy w Złoczewie także swój Oddział na bieżąco obserwujemy to wszystko co w tej materii się dzieje. Spowoduje to z pewnością wiele perturbacji dla okolicznej ludności, ale bez wątpienia przyniesie pewien rozwój także naszemu bankowi, gminie i mieszkańcom tych okolic.

No to teraz Panie prezesie porozmawiajmy o jubileuszu 110-lecia powstania banku. Czy jest już jakiś kształt obchodów tej zacnej rocznicy?

Oczywiście, że jest już pewien zarys. Wszystko będzie się działo w połowie lipca. Poczyniliśmy ku temu już pewne działania. Wydaliśmy kalendarz Jubileuszowy. Z okazji Jubileuszu Bank przystąpił do loterii promocyjnej Lokaty terminowej SGB „Jesień 2016”, w ramach której wśród klientów naszego Banku, którzy założyli lokatę w okresie od 17 października do 23 grudnia 2016 roku, w lipcu br. odbędzie się losowanie samochodu osobowego Renault Twingo. Włączyliśmy się również z tej okazji w wyścig kolarski „Szlakiem Bursztynowym”. W etapie Wieruszów – Kalisz koło naszego Banku będzie lotna premia. Impreza jubileuszowa będzie odbywać się przez dwa dni. Pierwszy z nich to uroczystość zamknięta z zaproszonymi gośćmi  z nagrodami  i odznaczeniami dla pracowników i klientów oraz występy artystyczne. Drugi dzień będzie dla całej załogi połączony z Dniem Spółdzielczości Bankowej. Dodatkowo włączymy się w imprezy lokalne, organizowane na terenie działania naszego Banku.

Dziękujemy za miłą rozmowę i do zobaczenia na Walnym Zebraniu oraz konkursie „Grosz do grosika”.

Z Prezesem RBS w Lututowie Panem Marianem Fitą rozmawiali:
Anna Świegot i Eugeniusz Tomaszek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.