Spotkanie z policjantem

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej w Parcicach odbyło się spotkanie z policjantem. Zostało ono podzielone na bloki: dla klas I-III, IV-VI.

 

 

Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Ponadto funkcjonariusz podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Pogadanka miała na celu również przestrzec dzieci przed kontaktami z nieznajomymi. Policjant omówił z dziećmi sposoby unikania i reagowania na zaczepki nieznajomych osób. Pogadanka miała tez inny ważny cel – zapobieganie konfliktom klasowym, które coraz częściej zdarzają się wśród dzieci.

Klasy starsze rozmawiały z funkcjonariuszem policji o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników oraz o zasadach zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Poruszona została również tematyka dotycząca środków psychoaktywnych oraz cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się jakie mają prawa i obowiązki, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy jakie powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.

Takie spotkanie na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych wychowanków oraz wytworzy naturalny odruch obronny w zakresie unikania zagrożeń.

S.P. Parcice

Ten wpis został opublikowany w kategorii Parcice. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.