Basen w Słupi zmieni swoje oblicze

Ekipy budowlańców rozpoczęły prace związane z realizacją zadania „Remont stacji uzdatniania wody i basenu w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem”.
Cały obiekt przechodzi gruntowną modernizację. Skuwane są posadzki, skute zostało także dotychczasowe podłoże i ściany basenowej niecki. Zerwane zostało podszycie sufitu. Budowlańcy przygotowują obiekt do kolejnych prac.

Przedsięwzięcie zakłada remont stacji uzdatniania wody obsługującej basen oraz remont niecki basenu poprzez wbudowanie w istniejącą nieckę żelbetową niecki ze stali nierdzewnej wyposażonej w górne rynny przelewowe. Zrealizowane zostanie tzw. profilowanie dna basenu o głębokości od 1,0 metra na początku, 1,3 metra w środku długości i 1,8 metra na końcu basenu, wykonanie instalacji odkurzającej dno basenu wraz z zakupem odpowiednich urządzeń, wykonanie instalacji przeciwprądu oraz biczów wodnych (w niecce przewidziano dodatkowo elementy do masażu karku i barków), wykonanie zejść do basenu oprócz tradycyjnego w postaci drabinek poprzez schody umieszczone w części płytkiej basenu oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

Remont basenu to także wymiana okładzin ściennych pomieszczenia basenu, posadzki oraz sufitu. Zmodernizowane zostaną także instalacje zasilające nieckę basenową oraz instalacja elektryczna w obiekcie. To pierwsza w blisko czterdziestoletniej historii obiektu tak duża jego modernizacja, która pozwoli dostosować pływalnię do potrzeb jej użytkowników.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Blanca Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej oraz ZPB „Projektobud” z siedzibą w Mianowicach.

Inwestycja, jest kolejnym zadaniem, na które Powiat Kępiński pozyskał dofinansowanie zewnętrzne. Koszt jej realizacji to 2.565.144,09 złotych w tym: dotacja w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 977 400,00 złotych, pozostałą część stanowi wkład własny Powiatu Kępińskiego w wysokości 1 587 744,09 złotych.

Prace potrwają do końca listopada br., a w grudniu wyremontowany obiekt zostanie oddany do użytkowania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Słupia pod Kępnem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.