33 sesja Rady Powiatu Kępińskiego

W trakcie ostatniej 33 sesji Rady Powiatu Kępińskiego jedna z podejmowanych przez Radę uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Kępiński w drodze darowizny działek od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa położonych na odcinku drogi powiatowej Trzcinica – Wielki Buczek- granica województwa opolskiego.

Przejęcie w/w działek jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy w/w odcinka drogi powiatowej. W trakcie sesji zapytałem także Zarząd Powiatu czy prace projektowe na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Mroczeń – Laski – Trzcinica przebiegają terminowo oraz czy są przeszkody mogące spowodować nieterminową realizację zadania. Pan Starosta odpowiedział, iż prace są realizowane terminowo i brak jest przeszkód mogących spowodować opóźnienia.

 

https://www.facebook.com/

Tomasz Gatner
Ten wpis został opublikowany w kategorii Powiat: Kepno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.