Kolejny apel w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 450

W dniu dzisiejszym 11.08.2017  podczas kolejnej XLIV Sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, Rada Miejska podejmie uchwałę dotyczącą przyjęcia  Apelu Rady Miejskiej w Wieruszowie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 450.

 

O remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 przebiegającej przez teren powiatu wieruszowskiego zabiega się już około 10 lat. Pismami, apelami, prośbami do marszałka i zarządu dróg wojewódzkich można by już tę drogę dosłownie uścielić całą.

Pan marszałek, jak idzie zauważyć  gdy potrzebuje wsparcia samorządów lokalnych, zna do nich drogę i chętnie je odwiedza załatwiając swoje  interesy i składając przy okazji kolejny pakiet obietnic w większości bez pokrycia.

Przebudowa tej drogi obiecywana jest od dawna i jak to zawsze bywa corocznie przesuwana jest w czasie na następny rok. Sprawy wieruszowskie odkąd nie mamy żadnego przedstawiciela w Sejmiku Wojewódzkim są okazją do traktowania ich per noga, bo nie ma  nikogo, aby choć troszeczkę o nie zadbał.

Czy ten kolejny apel będzie skuteczny, czy śmierć tego dziecka na tej drodze wywrze jakieś wrażenie na łódzkich urzędnikach, zobaczymy.

 

Apel

Rady Miejskiej w Wieruszowie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 450 zlokalizowanej na terenie Gminy Wieruszów

Rada Miejska w Wieruszowie, jako organ przedstawicielski mieszkańców Gminy Wieruszów, zwraca się z apelem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Marszałka Województwa Łódzkiego, o podjęcie natychmiastowych działań w celu przeprowadzenia remontu drogi wojewódzkiej nr 450 przebiegającej przez teren Gminy Wieruszów. Istniejący stan techniczny drogi stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu, m.in. mieszkańców Wyszanowa, Lubczyny czy Mirkowa przemieszczających się do Wieruszowa w związku ze świadczeniem pracy na terenie miasta. Odcinek objęty wnioskiem stanowi ciąg komunikacyjny, na którym poruszają się pieszo i rowerami dzieci i młodzież do dwóch placówek szkolnych w Wyszanowie i Wieruszowie, a także do punktu przedszkolnego w Lubczynie i Mirkowie.

Wykonywane na   odcinku doraźne prace remontowe, przy natężeniu ruchu, jakie można tam zaobserwować, zdają się być nieskuteczne, a zamierzony efekt tych prac jest krótkotrwały.

Odcinek ten charakteryzuje się także dużą liczbą kolizji i wypadków z uwagi na zły stan nawierzchni, brakiem ciągów rowerowo-pieszych, a stan istniejących ciągów pieszych— m.in. w Wyszanowie — pozostawia wiele do życzenia, co wielokrotnie zgłaszali mieszkańcy. W czwartek, 27 lipca 2017r., przed godz. 15.00 na ul. Mirkowskiej (droga wojewódzka nr 450) w Wieruszowie doszło do potrącenia dziecka. Dziecko, na skutek poniesionych obrażeń, zmarło w sobotę 29 lipca 2017r. w szpitalu w Łodzi. Nie jest to niestety jedyny śmiertelny wypadek na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 450.

Pragnę również nadmienić, iż na wnioskowanym odcinku od lat prócz prac związanych z bieżącym utrzymaniem, takich jak łatanie dziur, podsypywanie poboczy itp. nie przeprowadzano żadnych poważnych i konkretnych modernizacji czy remontów, a stan drogi z biegiem czasu stale ulega pogorszeniu.

Natężenie ruchu na w/w odcinku jest bardzo duże i spowodowane jest bliskością trasy S8 i przemieszczającymi się do węzła tej trasy samochodami ciężarowymi. Cały ciąg drogi wojewódzkiej nr 450 przebiegający przez Gminę Wieruszów nie zapewnia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom, jezdnia jest wąska, brak ścieżek rowerowych i chodników w obrębie zabudowań. Istniejące chodniki wymagają kompleksowej przebudowy.

Nadmieniam, że jako gmina w obecnej kadencji informowaliśmy zarządcę drogi nr 450, że rezygnujemy z jakichkolwiek modernizacji innych odcinków znajdujących się na terenie naszej gminy należących do samorządu województwa na rzecz zrealizowania przebudowy właśnie na tym odcinku. Wcześniej także kierowaliśmy pisemne prośby do zarządcy z prośbą o modernizację tego ciągu komunikacyjnego. Pisma zaopatrzone były w dokumentację fotograficzną miejsc zagrażających zdrowiu i życiu ich użytkowników.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy zwracam się z apelem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, aby odcinek Wieruszów – Wyszanów został ujęty w budżecie 2018 roku jako odcinek drogi do kompleksowej modernizacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego jest sprawą priorytetowa — jest to Państwa zadaniem, powinnością i obowiązkiem.

Podpisała

Z- ca Burmistrza
Renata Świeściak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.