Odnawialne źródła Energii w Gminie Perzów

Na terenie Gminy Perzów zakończono wizje terenowe dotyczące możliwości zamontowania konkretnych urządzeń u 125 osób, które zadeklarowały uczestnictwo w programie. W zakresie sporządzania inwentaryzacji działanie podjęła firma INSTAL THERM z Połańca, z która Gmina Perzów podpisała stosowna umowę.
Gmina Perzów podjęła działania w kierunku przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu przewiduje się dofinansowanie na budowę różnych rodzajów instalacji służących do wytwarzania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych – OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Perzów. W chwili obecnej sporządzany jest Program Funkcjonalno Użytkowy, będący jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie.
red

Ten wpis został opublikowany w kategorii Perzów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Odnawialne źródła Energii w Gminie Perzów

  1. anonymous pisze:

    A jak tam w Wieruszowie z podłączeniem domów do rurociągu centralnego ogrzewania i rozbudową tej sieci,cichosza?