III Kongres KS BDOŚ NSZZ „Solidarność”-80

III Kongres Krajowego Sekretariatu Budownictwa Drzewiarzy i Ochrony Środowiska odbył się w Kielcach w dniach 7-9 września 2017r.

 

Oprócz  merytorycznych dyskusji dotyczących działania sekretariatu i funkcjonowania związku na szczeblu branżowym i krajowym oraz zagranicznym w szczególności EU,  jednym z punktów programu było przeprowadzenie wyborów na nową kadencję.

Przedstawiciele organizacji zakładowych po raz kolejny w drodze wyborów powierzyli funkcję przewodniczącego sekretariatu kol. Piotrowi Morcie reprezentującego wraz E. Tomaszkiem, któremu powierzono funkcje sekretarza, wieruszowską organizację związkową  NSZZ „Solidarność -80 Pfleiderer Wieruszów.

Powołano także przewodniczących ds. w poszczególnych branżach; przemysłu drzewnego, cementowego, wapienniczego, kruszyw materiałów budowlanych, transportu, leśnictwa, parków narodowych oraz produkcji mebli. Zwieńczeniem pobytu w Kielcach była, krótka wizyta w centrum targowym,  gdzie zwiedziliśmy wystawę zorganizowaną z okazji XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nas jako byłych pancerniaków interesowały oczywiście najbardziej czołgi. Ciekawym eksponatem wystawy był także samochód Wojskowej Akademii Technicznej ( biały) napędzany wodorem (w stanie stałym).

Podczas obrad przewodniczący Piotr Morta przedstawił informację podsumowującą, krótki  okres działania sekretariatu, którą przedstawiam poniżej.
E. Tomaszek

Informacja przewodniczącego KS BDOŚ NSZZ ”Solidarność”-80

Drodzy Koledzy,

III Kongres Krajowego Sekretariatu Budownictwa Drzewiarzy i Ochrony Środowiska zorganizowany został w Kielcach. Dziękuję serdecznie Stanisławowi Jacecko, Maciejowi Hara i Wiesławowi Wąsikowi za zorganizowanie kolejnego Kongresu. W tej krótkiej historii naszego istnienia Ziemia Kielecka gości nas po raz drugi. Jestem niezmiernie wdzięczny Kolegom za zaangażowanie, aktywność i wysiłek. To dzięki Wam możemy w tych dniach obradować i przeprowadzać wybory do władz Krajowego Sekretariatu.

Pomimo młodzieńczego wieku nasza Organizacja może pochwalić się wieloma aktywnościami. Przedstawiciele KS BDOŚ reprezentują FZZ i „Solidarność”-80 w Zespole Trójstronnym przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa oraz w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny. Z inicjatywy KS BDOŚ KK ”Solidarność”-80 wraz Krajowym Sekretariatem zawarli porozumienie z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego z siedzibą w Poznaniu. Powyższe porozumienie o współpracy jest pierwszym w Polsce aktem prawnym określającym wzajemne relacje i regulującym sposób współpracy pomiędzy centralą związkową a organizacją pracodawców. W porozumieniu zadeklarowano, że „Wolą stron jest pozytywne oddziaływanie na wzrost gospodarczy poprzez kształtowanie wynagrodzeń zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej „takie samo wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości”.” Jesteśmy więc prekursorami działań, które powinny stać się powszechnymi. Ma to szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, ponieważ takie umowy mogą wprowadzać jednolite standardy, które będą obowiązywać we wszystkich lokalizacjach. Posiada to również duże znaczenie  w firmach z kapitałem polskim, gdyż umożliwia tworzenie układów zbiorowych ponadzakładowych – branżowych.

Wspomniałem tylko o niektórych aktywnościach działaczy KS BDOŚ. Przed nami stoją nowe wyzwania i, jako nowoczesna organizacja związkowa, będziemy się koncentrować na analizie rynku pracy i reprezentowaniu interesów pracowników w Organizacjach, które obejmujemy działalnością związkową. Często zadajemy sobie pytanie dlaczego w Polsce nie ma innowacji. Jedną z głównych przyczyn jest czynnik ekonomiczny, a konkretnie brak opłacalności inwestycji w innowacje. Rozwój pozwalający tworzyć innowacyjne produkty jest nieopłacalny, skoro przedsiębiorstwa mogą zwiększać marżę kosztem niskich wynagrodzeń. Po prostu firmy zarabiają kosztem pracowników. Można to zmienić przez presję społeczną, ale do takich rozwiązań potrzebne są silne związki zawodowe i silne organizacje pracodawców. Niestety w Polsce trudno powiedzieć, że istnieją silne związki zawodowe,a z organizacjami pracodawców jest jeszcze gorzej. Zarówno pracodawcy, jak i rządzący powinni wiedzieć, że źródłem innowacyjności są pracownicy i powinni uwzględniać ten fakt w kształtowaniu swojej polityki właściwego motywowania pracowników. Źródeł innowacji powinno się poszukiwać na rynku pracy uwzględnieniem dialogu społecznego – w Polsce często szuka się ich nie tam, gdzie należy.

Dobrym przykładem jest radykalnie innowacyjna gospodarka niemiecka o bardzo dużej dynamice rozwoju. Model niemiecki, określany jako koordynowany, charakteryzuje się innowacjami opartymi o dialog ze społecznym kapitałem pracowników. Istnieje w nim bardzo silna koordynacja działań pracodawców i pracowników, co pozwala efektywnie identyfikować trendy na rynku pracy. Ponadto pozytywny wpływ na innowacyjność gospodarki niemieckiej posiada system kształcenia dualnego. Nauka zawodu przebiega równocześnie w szkole i u pracodawcy. Na kształtowanie systemów zatrudnienia, motywowania i kształcenia mają wpływ zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe. Mamy tam do czynienia ze stabilnym zatrudnieniem i silnymi związkami zawodowymi. Model niemiecki powinien nam służyć jako wzór do naśladowania. Stabilność zatrudnienia działa w dwie strony. Pracownicy w Polsce często traktowani są jako „tymczasowi”, w związku z tym coraz częściej zaczynają traktować pracodawców również jako „tymczasowych”. Niestety działania takie są niekorzystne zarówno dla firm, jak i dla pracobiorców.

Zasadniczy problem z polskim rynkiem pracy polega na tym, że formalne regulacje nie znajdują zastosowania w życiu. Prawdą jest, że polski kodeks pracy i ustawa o związkach zawodowych nie zalicza się do liberalnych. Niestety brak kontroli Państwowej Inspekcji Pracy posiada negatywny wpływ na system wynagradzania i stosunki pracy. Innymi słowy w stosunkach pracy i w sposobie motywowania pracowników teoria daleka jest od strony empirycznej. Przyczyna leży głównie po stronie bezczynności Państwowej Inspekcji Pracy. Niby mamy Państwową Inspekcję Pracy, ale ona niewiele może, a w związku z tym niewiele robi.

Dziękuję za uwagę, życzę owocnych obrad i trafnych wyborów.
Przewodniczący KS BDOŚ NSZZ ”Solidarność”-80

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów, Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
3 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo
4 lat temu

Przyczyna leży głównie po stronie bezczynności Państwowej Inspekcji Pracy. Niby mamy Państwową Inspekcję Pracy, ale ona niewiele może, a w związku z tym niewiele robi.

Dziękuję za uwagę, życzę owocnych obrad i trafnych wyborów.
Przewodniczący KS BDOŚ NSZZ ”Solidarność”-80

To dlaczego związki zawodowe nic w tym kierunku nie robią może gdyby były na własnym garnuszku w zieli by się za pracę dla dobra pracowników a nie popieraniem rządu

Pracownik fizyczny
4 lat temu

A kto to wszystko sfinansował?