Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce

Dnia 6 października br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja nt. „Aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów prawnych” pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wśród uczestników konferencji nie zabrakło przedstawicieli z Wieruszowa reprezentujących Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Przedsiębiorstwo Społeczne TPD oraz Spółdzielnię Socjalną „Green Service”.

Konferencja była adresowana do osób niepełnosprawnych, pracodawców osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz reprezentantów instytucji zaangażowanych w rehabilitację i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci PFRON oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie konferencji wspólnie poszukiwano odpowiedzi na poniższe pytania.

Jaka obecnie jest sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy? Jakie działania należy podejmować w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością? Jakie możliwości daje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiadali paneliści występujący podczas konferencji.
Uczestnicy konferencji wskazywali, że największym problemem przy aktywizacji osób z niepełnosprawnością są uprzedzenia oraz częste zmiany przepisów. Zdaniem Mirosława Przewoźnika – Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – jedna z barier wyjścia na rynek pracy są obawy rodzin, na przykład przed utratą renty socjalnej. Mirosław Przewoźnik zapewnił, że osoba z niepełnosprawnością może zarabiać na etacie lub w mniejszym wymiarze godzin około 3 tysięcy złotych i jednocześnie pobierać rentę.

Sytuacja na rynku pracy sprzyja zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością – podkreśliła Wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Edyta Sieradzka. Zwróciła jednocześnie uwagę na obawy związane z możliwymi kontrolami prowadzonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Najwyższą Izba Kontroli, czy Urząd Skarbowy. Jej zdaniem, również częste zmiany przepisów nie sprzyjają aktywizacji osób niepełnosprawnych. Przypomniała, że ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 roku była nowelizowana przeszło 100 razy. Aktualnie odbywają się konsultacje nad kolejnymi zmianami w/w ustawie.

W trakcie konferencji nie zabrakło też głosów Przedstawicieli Pracodawców osób Niepełnosprawnych – „Dobre praktyki pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych”.

Uczestnicy konferencji wypracowali postulaty w zakresie poprawy sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i konieczności zmiany przepisów, składając je do Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów, Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.