Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z prestiżową nagrodą

10 października 2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy odebrała z rąk Włodzimierza Marcińskiego – lidera Cyfryzacji w Polsce z Zespołu Lidera Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego i przewodniczącego Kapituły Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce dyplom uznania przyznany osobom „które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2017 roku”.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zdecydowało o corocznym ogłaszaniu listy osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Nominacji do listy dokonali doświadczeni eksperci, praktycy w działaniach na rzecz upowszechniania partycypacji cyfrowej, osoby które potrafią ocenić i docenić osiągnięcia.

Podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego swoja prelekcję nt stanu polskiej cyfryzacji na tle krajów Unii Europejskiej przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Już w 2005 r. Renata Gość dyrektor trzcinickiej książnicy włączyła bibliotekę gminną do krajowego Programu Ikonka, umożliwiającym użytkownikom korzystania z bezpłatnego dostępu do komputerów i Internetu. Dzięki realizacji kolejnego projektu pn. „e-Kultur@ w Bibliotece”, (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działaniach 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), został wymieniony dla użytkowników już zużyty sprzęt komputerowy na nowy, jak również w pełni zautomatyzowane procesy biblioteczne. Od 2010 r. dyrektor GBP w Trzcinicy współpracuje również z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, uczestnicząc w różnych programach podnoszących kompetencje z nowoczesnych technologii informacyjnych (udział w Programie Rozwoju Bibliotek – biblioteka gminna oraz filia otrzymały nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, udział w programie „Tablety w Twojej bibliotece” i in.). W latach 2010-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy współpracowała z Fundacją Orange w ramach programu „Orange dla Bibliotek”.

Za zrealizowane zadania w 2015 r. trzcinicka książnica została uhonorowana certyfikatem Biblioteki z P@sją”.

Obecnie biblioteka gminna, jak również filia w Laskach są w pełni skomputeryzowane z bezpłatnym dostępem do komputerów i Internetu dla użytkowników. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, zbiorów multimedialnych i audiobooków. Biblioteka posiada pełną obsługę procesów bibliotecznych: ewidencję zbiorów, opracowanie, katalog również on-line, udostępnianie, rezerwowanie i zamawianie on-line, statystyki. Czytelnik ma możliwość zamawiania i rezerwowania zbiorów w lokalu biblioteki, jak również zdalnie poza siedzibą biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy posiada 100% zbiorów bibliotecznych wprowadzonych do zintegrowanego systemu komputerowego SOWA2/MARC21.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica, Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.