Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku

Stowarzyszenie ,,Razem” 10 października br. w Restauracji La Costa obchodziło uroczyście podsumowanie i zakończenie realizacji projektu publicznego pod hasłem: „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku-promocja zdrowego stylu życia”.

Wiceprezes Grzegorz Florczak z okazji zakończenia projektu pod hasłem „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku – promocja zdrowego stylu życia”, ale także z okazji zbliżającego się Dnia Seniora bardzo miło i serdecznie witał zaproszonych gości: Ewelinę Pieles dyrektora biura poselskiego poseł na Sejm RP Bożeny Henczycy, Piotra Psikusa Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, Joannę Karwan pracownika UMiG Kępno, Marię Żurecką Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, Annę Jarczak Kierownika Całodziennego Klubu Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie, Łukasza Grycmana ratownika medycznego oraz Zarząd i członków Stowarzyszenia Seniorów „Razem”, media.

Grzegorz Florczak omówił zadania i realizację projektu. Celem realizowanego projektu było podniesienie sprawności osób powyżej 60 roku życia poprzez udział w zajęciach na krytej pływalni „Oceanik” w Ostrzeszowie w okresie dwóch miesięcy. Łącznie odbyło się 14 wyjazdów w grupach liczących po 18 osób. Całość projektu opiewała na kwotę 3250 zł. Dziękujemy Burmistrzowi MiG Kępno Piotrowi Psikusowi za wsparcie naszego projektu kwotą 1500 zł. Mamy nadzieję, że kolejny program tego typu nie będziemy musieli realizować w Ostrzeszowie, ale na krytej pływalni w Kępnie.

Podczas spotkania podsumowującego odbyło się także szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadził ratownik medyczny Łukasz Grycman, który przekazał wiele cennych i ważnych informacji na temat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz ochrony zdrowia seniorów i pracy w pogotowiu. Na terenie powiatu mamy dwie karetki pogotowia: podstawowa i ze sprzętem specjalistycznym oraz transportowe, które nie wchodzą w skład ratownictwa medycznego. Jest śmigłowiec ratunkowy, który znajduje się w Ostrowie Wlkp. Dobrze zapamiętać, że telefon pod nr 999 przyspiesza przyjazd pogotowia. Ratownik omówił jak zachować się i jakie informacje należy najpierw podać przy wezwaniu pogotowia (dokładne miejsce zdarzenia, co się wydarzyło – jakie są objawy, wiek osoby poszkodowanej), udzielił przede wszystkim instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zawsze pamiętając o bezpieczeństwie. Omówił jak zachować się w przypadku udaru, krwawienia z nosa, zakrztuszenia się, jak kogoś szybko wynieść, ewakuować np. przy omdleniu. W imieniu seniorów za cenne informacje podziękował wiceprezes G. Florczak.

Burmistrz P. Psikus zabierając głos podkreślił, że to bardzo dobry pomysł szkolenia przedmedycznego. Bardzo się cieszę z tego, że Samorząd Kępiński mógł się przyczynić do tego, by Stowarzyszenie Seniorów „Razem” mogło realizować projekt pod hasłem „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku – promocja zdrowego stylu życia”. A, że seniorów w naszej gminie jest coraz więcej to nie musimy nikogo przekonywać. Powołana Rada Seniorów 3 lata temu działa aktywnie. W Kępnie seniorów jest około 5 tysięcy nie licząc obcokrajowców. Rada Seniorów ma zadanie skupić środowiska senioralne. Dyskutujemy jak można pomóc seniorom. Z myślą o seniorach w mieście w różnych miejscach zwiększono liczbę ławek (w tym roku zamontowano 27 ławek) by można usiąść i spokojnie odpocząć. Jeszcze wiele cennych inicjatyw chcemy przeprowadzić dla ludzi złotego wieku. 19 października odbędzie się III Bal Seniora. Rada Seniorów decyduje o przydziale miejsc na balu dla poszczególnych organizacji. Cieszę się, że tak liczne organizacje i stowarzyszenia senioralne powstają w mieście i gminie Kępno, które skupiają ludzi trzeciego wieku; ludzi, którzy nie chcą się zamykać w domu, ale chcą wyjść na zewnątrz. W tym momencie przypomniało mi się powiedzenie, że po 40.zaczyna się starość młodych a po 60. młodość starych. Szanowni Państwo jesteśmy otwarci na wspólne inicjatywy, dziękuję za tą inicjatywę, życzę udanej zabawy. Ponieważ 20 października już blisko, a to właśnie jest Święto Dnia Seniora. Z tej okazji wszystkiego najlepszego dla was, waszych rodzin i znajomych.

Wszystkiego najlepszego życzył burmistrz a kosz słodyczy przekazał na ręce wiceprezesa.

W imieniu poseł B. Henczycy głos zabrała Ewelina Pielesgratuluję realizacji kolejnego projektu, widzę, że Państwo się rozwijacie. Życzę kolejnych sukcesów, dużo, dużo zdrowia. Z okazji zbliżającego się Dnia Seniora samych najlepszych dni, wielu nowych pomysłów i wykorzystania oferty jaką daje miasto. Świat daje wiele możliwości, a więc trzeba brać z niego to co dobre i piękne pełnymi garściami. Okoliczne życzenia i upominek przekazała na ręce wiceprezesa życząc udanej zabawy.

Z Okazji Dnia Seniora Maria Żurecka przekazała życzenia i wyrazy szacunku, gratulacje z zakończenia projektu, życzyła kolejnych pomysłów i inicjatyw na rzecz ludzi trzeciego wieku.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na pyszny poczęstunek w senioralnej rodzinnej atmosferze. Muzyką i śpiewem zabawiali seniorów Ryszard Nowak i Joanna Plewa. W programie zaprezentowali znane piosenki:Tyle słońca; Walc z Nocy i Dni; Smak i zapach pomarańczy; Casablanka; Prawy do lewego; Kawiarenki; Oczy zielone; Jak minął dzień; Bela, Bela Donna; Milion białych róż i wiele innych łatwych przyjemnych i do tańca zapraszających. Radosne uśmiechy na twarzach i pląsy na parkiecie pokazują, że seniorzy lubią się bawić, a powiedzenie starość nie radość nie zawsze pokazuje, że jesień życia musi być smutna, jesień życia jest piękna i oby ta jesień jak najdłużej trwała.

MaŁa
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.