Jest taki kraj…

10 listopada jest dniem szczególnym , bowiem w tym dniu przypada Dzień Patrona naszej Szkoły. Uroczyste obchody, których organizatorami byli dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie pan Marian Kazuś oraz Prezydium Rady Rodziców, rozpoczęły się przemarszem uczniów i nauczycieli do kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieruszowie. Patriotyczny, podniosły charakter Mszy Świętej za Ojczyznę podkreśliła obecność pocztów sztandarowych. W homilii, którą wygłosił ks. proboszcz Karol Galewski, padły ważne słowa dotyczące Ojczyzny, wolności, patriotyzmu. Zgromadzeni mogli usłyszeć pieśni religijne w wykonaniu chóru Płomień Nadziei. Po Mszy Św. wszyscy udali się przed Pomnik Poświęcony Poległym w Walkach o Niepodległość Polski w latach 1914 – 1920 oraz Poległym i Pomordowanym podczas II Wojny Światowej, aby złożyć wiązanki i zapalić znicze, a stamtąd do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie.

Uroczystą akademię rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego
i odśpiewaniem hymnu państwowego. Pan dyrektor Marian Kazuś w imieniu organizatorów powitał przybyłych gości m. in. pana Mirosława Urbasia – wicestarostę wieruszowskiego, pana Adama Śpigla – przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieruszowie, wiceprzewodniczących panów Mirosława Jakubczaka i Czesława Wróblewskiego, radnego gminnego pana Adama Musiałę, radnego powiatowego pana Jerzego Przybyła, panią Dorotę Więckowską- dyrektora Biura Poselskiego posła na Sejm RP pana Piotra Polaka, przedstawicieli duchowieństwa: ks. proboszcza Karola Galewskiego, ks. prałata Henryka Orszulaka, ks. kapelana Jana Bednarka, Zarząd TH-K ARSONIUM w Wieruszowie, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, naczelników, kierowników, komendantów instytucji Powiatu i Gminy Wieruszów, przyjaciół szkoły m. in. panią Henrykę Sokołowską, pana Marka Długaszewskiego, pana Józefa Wróbla, ponadto byłe panie wicedyrektor szkoły – Janinę Moskę i Jadwigę Diduch oraz byłego burmistrza pana Bogdana Nawrockiego, przedstawicieli OSP w Podzamczu wraz ze sztandarem, delegację GKW, wszystkich rodziców, nauczycieli, pracowników czynnych i emerytowanych szkoły, mieszkańców Wieruszowa, Podzamcza i okolicznych miejscowości oraz całą społeczność uczniowską i absolwentów naszego gimnazjum. Następnie dokonał wprowadzenia w tematykę uroczystości.

Uczniowie we wspomnieniach zatytułowanych Życie dla Polski przedstawili sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gości i społeczność szkolną zapoznano z działalnością uczniów i członków Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego ARSONIUM na rzecz kształtowania postaw patriotycznych. Laureatom konkursu Wiedzy o Patronie, konkursu plastycznego Biżuteria Patriotyczna, konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, konkursu plastycznego Polska Flaga, konkursu Koszulka Jubileuszowa Patrona Naszej Szkoły wręczono dyplomy i nagrody. Następnie delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze przed tablicą pamiątkową.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna pt. Jest taki kraj. Wzruszające wiersze i teksty o Polsce oraz o Marszałku Józefie Piłsudskim były przeplatane pięknymi pieśniami patriotycznymi, a prezentowane w scenerii szlacheckiego dworku tworzyły wyjątkowy nastrój.

Na zakończenie pan dyrektor podziękował uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom za przygotowanie uroczystości, a sponsorom za pomoc organizacyjną. W tej części głos zabrała pani Dorota Więckowska, która wyraziła swoje uznanie dla młodych artystów, a na ręce pana dyrektora w imieniu posła pana Piotra Polaka przekazała album Dzieje Sejmu Polskiego oraz poinformowała, że pan poseł zaprosił siedmioro uczniów naszej szkoły do wspólnego wyjazdu do Warszawy, którego głównym punktem będzie zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Głos zabrali również panowie Mirosław Urbaś oraz pan Adam Śpigiel, którzy wypowiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem młodzieży i nauczycieli. Następnie pan dyrektor zaprosił gości do świetlicy szkolnej na żołnierski poczęstunek. Imprezę zakończyło odśpiewanie Hymnu Szkolnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów-Podzamcze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.