Ostateczna lista rankingowa

Wniosek Powiatu Kępińskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i 5688P Laski Borek- Wielki Buczek na odcinku od km 6+493,18 do km 7+489,68 w miejscowości Trzcinica” znalazł się na 18 miejscu ostatecznej listy rankingowej, co oznacza w praktyce, iż będzie przyznane dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Gmina Trzcinica jest partnerem w tym projekcie i w dniu 29 listopada 2017 roku Starosta Kępiński Witold Jankowski i Wicestarosta Kępiński Grażyna Jany zawarli z Wójtem Gminy Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem umowę partnerską w sprawie współdziałania w zakresie przyszłej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i 5688P Laski Borek- Wielki Buczek na odcinku od km 6+493,18 do km 7+489,68 w miejscowości Trzcinica”.

Przedmiotem porozumienia jest wspólna inwestycja Powiatu Kępińskiego i Gminy Trzcinica dotycząca pierwszego odcinka drogi powiatowej relacji Trzcinica-Granice w ramach, której Powiat Kępiński ze środków własnych i dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego przebuduje drogę natomiast Gmina Trzcinica przekaże środki, które wraz z dofinansowaniem Wojewody Wielkopolskiego sfinansują koszty budowy ścieżki pieszo-rowerowej w tym odcinku.

W projekcie budżetu na 2018 rok Wójt Gminy Trzcinica zaplanował odpowiednią kwotę na wykonanie tego zadania. Ponadto w ramach rozpoczętego gminnego zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego w Trzcinicy w pierwszej kolejności wykonane zostaną te odcinki wodno-kanalizacyjne, które znajdą się pod nową drogą i ścieżką pieszo-rowerową.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Powiat Kępiński, Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.