Złoty Kordelas dla działaczy antykomunistycznych

W przeddzień 36 rocznicy pacyfikacji Kopalni Wujek odbyło się posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach. Podczas posiedzenia Wiesław Kucharski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, wręczył odznaczenia Złotego Kordelasa Leśnika Polskiego – to najwyższe leśne wyróżnienie. Wśród odznaczonych znaleźli się działacze opozycji antykomunistycznej: Stanisław Płatek, dr Andrzej Sznajder, dr Andrzej Drogoń, Stanisław Brzeźniak i Piotr Morta – dwóch ostatnich działa między innymi w „Solidarności”-80.

Stanisław Płatek to członek Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16 grudnia 1981 r. w Katowicach. Piotr Morta jest członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu, a także przewodniczącym Krajowego Sekretariatu BDOŚ (Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska) NSZZ „Solidarność”-80 obejmującego swoim zakresem działania Lasy Państwowe i Parki Narodowe. Stanisław Brzeźniak jest prezesem Niezłomnych i Niepokornych Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych 1956-1989 RP. Dr Andrzej Sznajder to Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, a dr Andrzej Drogoń – przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach.

Osoby wyróżnione to działacze opozycji antykomunistycznej, obecnie angażujący się w różnych obszarach, działający w organizacjach społecznych, gospodarczych, państwowych, naukowych i szkolnictwie wyższym. Aktywni w kreowaniu strategii długofalowej w zakresie Polskiej Racji Stanu, strategia ta dotyczy zachowania przez Państwo Polskie w swoim posiadaniu zasobów leśnych. Ich aktywność jest szczególnie widoczna w Komitetach Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Często inicjują i wspierają swoim zaangażowaniem realizację projektów, które prowadzą do upamiętnienia wydarzeń historycznych.  W powyższym zakresie ściśle współpracują z kierownictwem Lasów Państwowych. Z inicjatywy powyższych osób w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości realizowany będzie projekt, który przy współpracy Lasów Państwowych i IPN-u pozwoli zidentyfikować i ocalić od zapomnienia miejsca pamięci narodowej ukryte w lasach. W okresie komunizmu miejsca te były pilnie szczerzone przez przyrodę przed likwidacją. Niestety świadkowie tych wydarzeń często już nie żyją. Istnieje więc konieczność odnalezienia i odrestaurowania tych miejsc, aby ocalić je od zapomnienia.

Po zakończeniu pierwszej części spotkania uczestnicy udali się pod KWK Wujek, gdzie, pod Pomnikiem – Krzyżem poświęconym Górnikom Kopalni „Wujek,” Komitet, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”-80 Marek Mnich oraz Piotr Morta wraz z Tomaszem Podsiedlikiem reprezentującymi KS BDOŚ złożyli białoczerwone wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem uświetniali leśni sygnaliści.

Po oddaniu hołdu poległym górnikom członkowie Komitetu i uczestnicy posiedzenia zwiedzili ekspozycję Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, po której oprowadzał Stanisław Płatek, jeden z przywódców strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w 1981 roku.

red.
foto. źródło: Archiwum IPN.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.