Nowy prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej

Przez ostatnie 20 lat sołtysi z powiatu kępińskiego należeli do Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Od nowego roku ta sytuacja się zmieniła.

 

 

Kępińscy sołtysi postanowili założyć własne stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kępińskiej. Nowe stowarzyszenie działalność rozpoczęło 1 stycznia 2018 roku. Wcześniej odbyło się kilka spotkań organizacyjnych, podczas których sołtysi wyrażali chęć założenia nowego stowarzyszenia. Jednocześnie sołtysi z powiatu kępińskiego wyrazili wolę przynależenia do struktur Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Zamierzają wystąpić o to podczas najbliższego posiedzenia Rady Krajowej KSS.

W powiecie kępińskim jest 81 sołtysów i na ten czas trwa wypełnianie ankiet członkowskich. Dotychczas ankiety wypełniło 38 członków, co było wystarczające do zarejestrowania stowarzyszenia. Lista przynależności jest ciągle otwarta. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać aktualni sołtysi, byli sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz liderzy wiejskich organizacji pozarządowych. Dla sołtysów powiatu kępińskiego przynależność do Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego ograniczała się praktycznie do przekazywania składek członkowskich. Kępno leży na samym krańcu południowej Wielkopolski. Do siedziby wojewódzkiego stowarzyszenia dzieli spora odległość ponad 160 km. To bariera, która ograniczała dotychczasową aktywność. Chcąc ją poprawić pojawił pomysł Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej. W planie jest pozyskiwanie środków pieniężnych na własne konto, w celu realizowania działalności statutowej. „Istotne również jest to, że składki członkowskie pozostaną u nas w stowarzyszeniu” – wyjaśnia Andrzej Wawrzyniak. Ukonstytuował się już Zarząd Stowarzyszenia: prezes Stanisław Niechciał – wieś Nosale, gmina Bralin; wiceprezes Piotr Baraniak – wieś Świba, gmina Kępno; wiceprezes Dariusz Gąszczak – wieś i gmina Łęka Opatowska; skarbnik Małgorzata Wrzalska – wieś Chojęcin, Gmina Bralin; sekretarz Krzysztof Ostrowski – wieś i Gmina Trzcinica. Członkami Zarządu zostali: Maciej Baciński i Adam Tęsiorowski Gmina Kępno, Zenon Noculak Gmina Baranów. W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący Andrzej Wawrzyniak – wieś Mroczeń, gmina Baranów; członek komisji Danuta Gosek – wieś Zbyczyna, gmina Perzów; członek komisji Tadeusz Osada – wieś Lipie, gmina Łęka Opatowska.

Sołtysom, którzy przed 20 laty zakładali w Kępnie Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego zarząd nowego stowarzyszenia postanowił podtrzymać nadany im wcześniej tytuł honorowych prezesów Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej. Należą do nich Andrzej Wawrzyniak z Mroczenia, Stanisław Gruszka z Donaborowa – będący sołtysem 44 lata oraz nieżyjący już Stanisław Balcerzak, który przez 30 lat był sołtysem w Chojęcinie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Powiat: Kepno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.