Majowe spotkanie z sołtysami w Bralinie

16 maja w sali sesyjnej Urzędu Gminy Bralin odbyło się comiesięczne spotkanie wójta gminy z sołtysami. Spotkanie miało na celu omówienie spraw bieżących gminy. Pierwszym tematem poruszonym przez wójta Romana Wojtysiaka były zmiany w szacowaniu szkód związane z podpisaną w marcu bieżącego roku ustawą o prawie łowieckim. Po nowelizacji ustawy za szacowanie szkód łowieckich będzie odpowiadał trzyosobowy zespół składający się z: przedstawiciela organu wykonawczego sołectwa, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wójt podkreślił, że protokół bez podpisu sołtysa jest nieważny. Wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 roku powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.. Pismo musi zostać złożone w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód. Oszacowanie szkody musi nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez rolnika wniosku, a sołtys lub urzędnik gminy ma 3 dni na określenie terminu szacowania i powiadomienie o nim rolnika Wójt Roman Wojtysiak podkreślił, że jeśli cała procedura będzie się odbywała terminowo rolnik nie powinien mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania.

Druga część spotkana była poświęcona drogom gminnym. Adam Brząkała – inspektor referatu zarządzania mieniem i budownictwa przedstawił zebranym sprawozdanie dotyczące remontów, wiosennych porządków i wykaszania poboczy dróg. Mimo problemów z uzyskaniem kruszywa wójt zapewnił sołtysów, że dostawy tego surowca będą realizowane w miarę możliwości na bieżąco. Wójt gminy Bralin zaapelował również do sołtysów o to, by zwracali uwagę czy po drogach gminnych nie jeżdżą pojazdy przekraczające dopuszczalny ustanowiony tonaż. Na spotkaniu padły również deklaracje odnośnie remontu kolejnych dróg w m.in.: Taborze Wielkim, Taborze Małym, Mielęcinie i Chojęcinie. Spotkanie przebiegło jak zawsze w twórczej i sympatycznej atmosferze.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bralin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.