Minister Możdżanowska zaprasza Przedsiębiorców na spotkanie z ekspertami

Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Andżelika Możdżanowska zaprasza na spotkanie „Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany”.

 

Konferencja odbędzie się 23 maja w Przygodzicach w sali konferencyjnej Hotelu Górecznik, ul. Wrocławska 7.

Jak zapowiada posłanka klubu Prawo i Sprawiedliwość – spotkanie to będzie doskonałą platformą określenia wspólnych oczekiwań w zakresie dalszych działań zarówno administracji, jak również sfery biznesowej w realizacji zamierzeń zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W spotkaniu udział wezmą m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Minister Mariusz Haładyj oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Minister Paweł Cybulski. Równocześnie w specjalnie przygotowanej na ten cel strefie informacyjnej do dyspozycji gości będą również eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej,Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Organizatorzy wydarzenia pragną przybliżyć obecnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie wspierania zarówno najaktywniejszych przedsiębiorców, jak również wyrównania szans konkurencyjnych w obszarze infrastruktury, dostępu do funduszy oraz kierunków ekspansji małej i średniej przedsiębiorczości.

Podczas tego spotkania dyskutowane będą kwestie poruszane w wielu rozmowach – zatrudniania i polityki migracyjnej (szczególnie istotnych na terenie powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego), dostępu do dodatkowych środków finansowania działalności czy też kwestie fiskalno-podatkowe. Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu najlepszych przedsiębiorców oraz ekspertów z wielu istotnych obszarów administracyjnych będzie można poznać wzajemne potrzeby i oczekiwania w zakresie dalszych prac ułatwiających życie przedsiębiorcom.

Ogłoszona przez Premiera Mateusza Morawieckiego już funkcjonująca Konstytucja Biznesu oraz 100 zmian dla firm jest punktem wyjścia do dalszych prac administracyjnych, mających przełożenie na budowanie jeszcze lepszej atmosfery dalszego rozwoju biznesu i przedsiębiorczości w możliwie najszerszych jego granicach.

Podczas bezpośrednich konsultacji prezentowane będą szczegółowe informacje dotyczące:

  • zmian i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu
  • podatkowych udogodnień dla firm – czyli 3*P w praktyce
  • roli Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zmniejszaniu barier rozwojowych i tworzeniu ułatwień prowadzenia działalności gospodarczej.

Spotkanie to będzie również szansą przedstawienia możliwości szerokiej współpracy gospodarczej w naszym Regionie w ramach szerokich projektów rządowych realizowanych obecnie, np. Mieszkanie Plus (na które zostało przeznaczone ponad 5 mld złotych) oraz możliwości pozyskania środków finansowych na nowe inwestycje, wdrażanie nowych technologii czy też prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Minister Andżelika Możdżanowska w oficjalnym zaproszeniu napisała – liczę, że spotkanie to będzie zarówno możliwością otwartej i pełnej pomysłów debaty, jak i jednocześnie inspiracją do dalszych działań dla obydwu stron – działań administracyjnych nad kolejnymi ułatwieniami oraz działań biznesowych nad dalszym rozwojem oraz budowaniem sukcesu Państwa firmy.

Równie istotna jest eliminacja biurokratycznych barier w codziennym funkcjonowaniu firm, w tym trudności w zrozumieniu urzędniczego języka oraz upraszczania procedur.

Informacja przekazywana przez urzędnika klientowi – obywatelowi spełni swoją rolę tylko wtedy, kiedy będzie jasna i prosta. Rozmowy i pisma w urzędach często są niezrozumiałe i pełne specjalistycznego słownictwa, a urzędnicy, chcąc dodać działaniom powagi czy prestiżu, często używają skrótów i skomplikowanych zwrotów. Komunikaty i pisma wychodzące do obywatela powinny być zrozumiałe.

Minister Możdżanowska wspólnie z administracją rządową Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju podjęła inicjatywę zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej i wzajemnej współpracy z samorządem i biznesem, w myśl głoszonej przez Leonarda da Vinci zasady – „Prostota jest szczytem wyrafinowania”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator prosi o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 21 maja 2018 r,. na adres e-mail: pelnomocnikmsp@miir.gov.pl, (imię i nazwisko oraz nazwa firmy).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.