Piknik i Przegląd z Kapelą „Lututowianie”

Muzyka ludowa, śpiew, taniec, obyczaje i zwyczaje są naszym dziedzictwem kulturowym, o które trzeba dbać z należytą starannością.

Kapela Ludowa „Lututowianie” jest właśnie takim zespołem, który ocala od zapomnienia każdy oddech tak pięknej aczkolwiek ginącej kultury ludowej, kultury naszych ojców i dziadków.

W minioną sobotę zespół występował w Wieruszowie podczas imprezy plenerowej „Z Powiatem na Piknik”. W Powiecie zostali bardzo ciepło przyjęci a repertuar, który przedstawili publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Starosta Powiatu podziękował zespołowi za przybycie na imprezę oraz za promocję Powiatu w regionie.

Natomiast w niedzielę 10 czerwca „Lututowianie” brali udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie. Impreza ma już swoją tradycję i niepowtarzalną atmosferę, która wypełniona jest miłością do polskiej kultury i muzyki ludowej.

Po przesłuchaniach Jury w składzie: dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska- Ziółkowska prof. Zakładu Muzykologii Systematycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Joanna Dubrawska – Stępniewska Doktorant Zakładu Muzykologii Systematycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Jerzy Jasiak Nauczyciel w Szkole Muzycznej w Skierniewicach przyznało dla naszej Kapeli wyróżnienie. Jest to dla nas niezwykle miły fakt ponieważ w Przeglądzie udział wzięło 28 zespołów z całej Polski. Poziom był wysoki. Nasza kapela znalazła się wśród zespołów grających muzykę autentyczną oraz posiadającą basy – autentyczny stary instrument muzyczny. Ujmująca była również ciekawa, żywiołowa gra bębnisty. „Lututowianie” otrzymali gratulacje, dyplom oraz nagrodę.

W dobie tak szybko rozwijającej się technologii, umacnia się w zespole potrzeba pielęgnowania, krzewienia i rozpowszechniania muzyki ludowej oraz śpiewu z zachowaniem gwary. „Lututowianie” to zespół, który nie tylko ocala stare pieśni, piosenki i tańce ale również przekazuje swoją wiedzę i umiejętności młodemu pokoleniu pokazując jak ciekawie można spędzać czas. Zespół uczy młodych ludzi szacunku do pracy, szacunku do siebie i innych ludzi. Umacnia więzi międzypokoleniowe, utrwala tożsamość i wiarę. Kapela promuje gminę Lututów w Polsce oraz przyczynia się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

Życzymy zespołowi kolejnych sukcesów.

Aleksandra Kalus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.