Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Kępno

Dnia 8 czerwca 2018 roku Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp.z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Kępno – etap III” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”) Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020.

Wartość całego projektu wynosi 58 808 702,22 mln zł z czego 27 239 572,77 mln zł to środki pochodzące z dofinansowania z UE.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja 7 zadań inwestycyjnych:
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mikorzyn, Domanin.
2. Budowa układu grzewczego opartego na pompach ciepła, a wykorzystujących ciepło opadowe zawarte w wodzie zrzucanej z oczyszczalni ścieków.
3. Opracowanie systemu informacji geograficznej (system informacji przestrzennej gis, sip) skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania informacji w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
4. Rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej – os. Przemysława w Kępnie , ulice: Powstańców Wlkp. Nowowiejskiego, Turowskiego, Młynarza, Schmidta, Chopina i Moniuszki.
5. Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach z zastosowaniem technologii rękawa.
6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Wojska Polskiego, Zielonej, 21-Stycznia, Manifestu Lipcowego w Kępnie.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Mielęcki oraz Szklarka Mielęcka.

W ramach projektu planowana liczba osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej: 1456 osób
Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1 szt.
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: ok. 26,16 km
Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,90 km
Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej: 6,19 km
Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno, Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.