Piotr Morta wprowadza Solidarność 80 na salony europejskie

Krajowy Sekretariat Budownictwa, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska  NSZZ Solidarność 80 – staraniem przewodniczącego KS BDOŚ S80 Piotra Morty – nowym członkiem Europejskiej Federacji Budownictwa i Przemysłu Drzewnego.

 

11 czerwca 2018 r.  Komitet wykonawczy EFBWW podjął decyzję o przyjęciu Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska  NSZZ Solidarność-80 na członka EFBWW. Witamy Państwa Organizację w Brukseli jako nowego członka od 1 lipca 2018 r.- napisał Sam Hägglund – Sekretarz Generalny EFBWW – w  liście skierowanym do Solidarności 80.

Solidarność 80 dotychczas nie funkcjonowała w strukturach europejskich central związkowych w Brukseli. Tym samym możliwość wpływania na prawo europejskie miała znikome. Osobiste kontakty Piotr Morta  z przedstawicielami  struktur europejskich zaowocowały przyjęciem KS BDOŚ S80 w skład Europejskiej Federacji Budownictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest to niewątpliwy sukces związku Solidarność 80 i jednocześnie stawia przed nim nowe wyzwania.

Piotr Morta w bezpośredniej rozmowie ze mną wyeksponował i wskazał na korzyści, jakie może uzyskać Solidarności 80 poprzez członkostwo w EFBWW . Mój rozmówca powiedział:

Nasz kraj należy do struktur Unii Europejskiej już od wielu lat i przez ten czas organizacje krajowe i każdy z nas z osobna jest aktywnym członkiem tej dużej wspólnoty. Dzięki przynależności do tej organizacji praktycznie każdy Polak czerpie różne korzyści. Nasz kraj jest członkiem tak dużej wspólnoty, tylko nas – Solidarności 80 tam nie było. Korzystając z uprzejmości ludzi zarządzających organizacjami zlokalizowanymi zarówno w kraju, jak i w Brukseli, postanowiłem to zmienić. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom fizycznym i instytucjom,  które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do osiągnięcia celu.

Postanowiłem wykorzystać szansę – kontynuuje Morta – jaką daje nam przynależność do Unii Europejskiej. Wspólne standardy jakie obowiązują w Unii, czyli to wszystko, co dzieje się w sferze politycznej, kulturalnej i gospodarczej powinny dotyczyć również nas. Chcemy mieć wpływ na rodzącą się kolejną nową wizję Europy. Musimy więc uczestniczyć w tworzeniu tejże wizji, aby współdecydować jaka będzie Europa. Najgorszym rozwiązaniem jest metoda pustych krzeseł. Jeżeli ją zastosujemy, to naszego stanowiska nikt nie uwzględni, bo nawet nikt się z nim nie zapozna.

Przystępując do Europejskiej Federacji zrobiliśmy pierwszy krok, gdyż federacja aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa unijnego. Kolejny krok to aktywność i wpływ na kształtowanie polityki europejskiej w zakresie rozwoju nowych państw Unii. Pojawiają się liczne inicjatywy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, humanitarne, ale dystans w poziomie życia jest raczej coraz większy.

Olbrzymie dysproporcje ekonomiczne między krajami starej i nowej Unii nie maleją. Niestety nadal istnieje podział na Wschód i Zachód. Przed nami stoją więc kolejne wyzwania.  Naszym celem jest Europa w której szanowane są prawa ludzi do godnego i szczęśliwego życia. Niestety, nadal niski poziom dochodów w Polsce jest przyczyną wykluczenia społecznego.

To wielowymiarowe zjawisko – w wyniku ograniczonego dostępu do zasobów i dóbr oraz deprywacji potrzeb – w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym i kulturowym. Musimy przekonać zarządzających, aby pochylili się z troskę nad rozwiązaniami pozwalającymi zachować równowagę ekonomiczną społeczeństw.

E.Tomaszek – Dziękuję za rozmowę.

Piotr MortaRównież dziękuję.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments