Przejazd kolejowy do likwidacji

Informacja PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim o rozpoczęciu procedury zmiany kategorii przejazdu kolejowego lub jego likwidacji

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1744), przejazdy kolejowo-drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. F, na podstawie zawartej umowy między Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna procedurę likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego:
w km 76,438 linii kolejowej Herby Nowe – Oleśnica dz. nr 820 obręb Kąty Walichnowskie

Jeśli w ciągu 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji nie będzie zgłoszeń od zainteresowanego zawarciem umowy na użytkowanie tego przejazdu w kategorii F zostaną podjęte działania prowadzące do jego likwidacji.

Informację dotyczącą użytkowania przejazdu w kategorii F można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski bądź pod nr telefonu: 62 724 34 87.

Źródło: czastary.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kąty Walichnowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.