Wójt Gminy Sokolniki podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami: Dz. U. z 2018 r., poz. 50, poz.650, poz. 1000, poz. 1089):

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Sokolniki przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

1. Oznaczenie nieruchomości – działka numer 125
2. Obręb geodezyjny – Walichnowy
3. Powierzchni w ha – 12,7414 ha,
4. Własność – Gmina Sokolniki – kW SR1W/00088560/0
5. Opis działki – użytki rolne kl. RV pow. 12,7414 ha
6. Przeznaczenie : rolnicze
7. Wysokość czynszu dzierżawnego (netto) z tytułu dzierżawcy (roczny) – 1.337,60 zł
8. Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do 30-ego września każdego roku obowiązywania umowy.
9. Okres dzierżawy – 3 lata.
10. Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku rolnego.
11. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.