100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – KS BDOŚ

W Ostrołęce Krajowy Sekretariat Budownictwa, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska NSZZ Solidarność-80 w dniu 5. września zorganizował uroczyste ogólnokrajowe obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Piotr Morta – przewodniczący KS BDOŚ wraz z Kazimierzem Krukowskim – przewodniczącym KZ MZK Ostrołęka NSZZ Solidarność – 80 byli twórcami i jednocześnie realizatorami powyższego projektu. Krajowy Sekretariat uzyskał wsparcie od prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskiego. Ostrołęka wraz z prezydentem miasta była aktywnym uczestnikiem uroczystości.

Swoją obecnością obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uświetnili:
1. Paweł Sałka – minister z kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
2. Robert Mamątow – Senator RP,
3. Marcin Grabowski –reprezentujący Wojewodę Mazowieckiego,
4. Stanisław Kubeł – Starosta Powiatu Ostrołęckiego,
5. Jerzy Grabowski – Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka,
6. Marek Mnich – przewodniczący KK NSZZ Solidarność -80
7. Ryszard Chrostowski – Prezes MZK Ostrołęka,
8. Mieczysław Krukowski – Założyciel Solidarność 80 w Ostrołęce,
9. Michał Beazel – Dyrektor Lasów Państwowych w Toruniu,
10. Mariusz Orzechowski– Dyrektor Lasów Państwowych w Olsztynie.

Na skwerze Lecha Kaczyńskiego w Ostrołęce Piotr Morta – Przewodniczący KS BDOŚ powiedział między innymi:

Dziś Polska kwitnie wolnością. Ale były czasy i to nie tak odległe, kiedy przyszło nam udowadniać jakie ideały cenimy najbardziej. Naszym obowiązkiem jest pamięć o każdym cierpieniu i każdej krwi przelanej na polach bitew, w więzieniach i na Syberii. Za to tylko, że było się Polakiem. Ojczyzna często żądała od swoich córek lub synów ceny najwyższej jaką jest życie.

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Wolność to wartość, którą nosimy w naszych sercach.

Pragnę w tym miejscu w Ostrołęce, na skwerze imienia wielkiego Polaka, Lecha Kaczyńskiego przywołać dwie maksymy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża.”

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

Bez wątpienia maksymy te można porównać do sentencji największych filozofów starożytnej Grecji i Rzymu.

Po latach zaborów naznaczonych walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków nasz kraj odzyskał suwerenność. Polskie elity intelektualne końca XIX wieku, zwane niepokornymi wypracowały podstawy programowe najważniejszych do dziś obozów ideowo-politycznych. Pomimo braku własnej państwowości Polacy budowali struktury nowoczesnego narodu, które przekształciły się w struktury wolnego kraju. Ważnym czynnikiem integrującym Polaków był Kościół Katolicki, którego losy wpisywały się w dzieje narodu pozbawionego ojczyzny, walczącego o niepodległość. W przededniu pierwszej wojny światowej staliśmy się zatem narodem zdolnym do samorządzenia, mającym fundamenty pozwalające po ponad stu latach niewoli utworzyć strukturę samodzielnego i wolnego państwa. Marzenia Polaków o wolności wreszcie zaczęły się spełniać wraz z zakończeniem wojny, a przede wszystkim w związku z klęską zaborców i podpisaniem w dniu 11 listopada zawieszenia broni. Te wydarzenia przyniosły naszemu narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie spod zaborów. 10 listopada 1918 r. zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski przybył do Warszawy. Dekretem z 11 listopada Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę nad odradzającym się państwem.

Polska odzyskała niepodległość. Upamiętniając 100. rocznicę odzyskania niepodległości, naszym zamierzeniem jest nie tylko cofanie się o sto lat. Przede wszystkim jest to wspaniała okazja, aby wybiegać myślami i marzeniami w przyszłość. Niech celem naszym będzie rozwój i budowa wolnej i silnej Polski.

„Niech żyje wolna Polska!
Niech Bóg błogosławi naszą niepodległą Ojczyznę”

Natomiast w Ostrołęckim Ratuszu podczas Uroczystego Kongresu Piotr Morta -przewodniczący KS BDOŚ S80 – w swoim wystąpieniu mówił:

Serdecznie witam wszystkich na Uroczystym Kongresie Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska NSZZ Solidarność-80. Kongres w Ostrołęce zwołany został z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.(…)

(…) „Lepszy w wolności kęsek lada jaki niźli w niewoli przysmaki” – pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz.

„Naród nie dał się zniszczyć mimo rozbiorów, przegranych powstań i Sybiru, mimo wynaradawiania i rusyfikacji (…) bo miał mocno zapuszczone korzenie w poprzednich wiekach dziejów ojczystych. Nie dał się zniszczyć, bo żywił się historią i kulturą poprzednich wieków” – mówił męczennik naszych czasów, nasz patron, Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko.

Przede wszystkim osobista wolność ludzi staje się początkiem suwerenności narodu. Człowiek może korzystać ze swoich praw, również obywatelskich, jeżeli posiada wolność osobistą, tę będącą w sercu. Tej wolności umiejscowionej w sercach ludzi nie da się ukształtować konstytucją, decyzją sądu czy ustawą. Niezależne myślenie i autonomiczne kształtowanie własnego życia oparte o dobrze wybrane wartości to świadome tworzenie warunków do wyznaczania drogi do wolności. Niepodległości nikt z zewnątrz nam Polakom nie przyniósł w darze, nikt jej nie gwarantował, nie wprowadził w życie w formie aktów prawnych i nie nadał dekretem. To córki i synowie polskiej ziemi poświęcali sprawie wolności swoje siły i talenty. Wielu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę przelewając krew i oddając życie. Czynili to uczestnicząc w licznych powstaniach i na różnych frontach wojennych oraz niosąc nadzieję podczas odprawianych mszy świętych za Ojczyznę.

Pokolenie Polaków dostrzegające klęski poprzednich zrywów niepodległościowych skupiło się na pracy, na rozwijaniu techniki, ekonomii, budowy systemu polskich organizacji polityczno-społecznych, banków, podniesieniu poziomu kultury narodu. Wszystko to miało służyć wolnej i niepodległej ojczyźnie. Po odzyskaniu wolności Polska mogła funkcjonować jako państwo.

„Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo” – mówił JanPawełII

Te prorocze słowa w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości niech będą dla nas drogowskazem.

Nie są to żądania wykonania rzeczy heroicznych. Wystarczy pamiętać, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, ale jest to dobro wywalczone o które należy dbać i je pielęgnować. Wolność jest w naszych sercach i niech tak pozostanie. Pamiętajmy o tych, którzy oddali swoje życie za to, abyśmy mogli mówić w języku polskim a na sztandarach mogła powiewać biało-czerwona.

100. rocznica odzyskania wolności i niepodległości niech będzie sygnałem dla narodu polskiego, aby ponownie się rozbudził i stworzył potężny projekt. Taki projekt, dzięki któremu przestalibyśmy odczuwać strach oraz lęk przed reakcją innych, uważających się za bardziej nowoczesnych, efektywnych i twórczych. My Polacy nie mamy czego się wstydzić. Z naszym ogromnym potencjałem potrafimy osiągać równie doskonałe efekty. Musimy tylko wyzwolić w sobie drzemiącą siłę i jako naród dążyć konsekwentnie do ambitnego celu.

Jestem przekonany, że dla nas tutaj zebranych Ojczyzna jest dobrem najwyższym.

„Niech żyje wolna Polska, a na sztandarach niech dumnie powiewa biało-czerwona.”

E. Tomaszek

Relacja telewizyjna TVP3 – 7 minuta Kuriera Mazowieckiego 05.09.2018r. –

http://warszawa.tvp.pl/38855012/05092018

Ten wpis został opublikowany w kategorii Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments