I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Galewice, obręb Galewice, gm. Galewice, oznaczonej jako działka nr 1024/1, o powierzchni 0,1362 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta SR1W 00104060/4, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego.

Cena wywoławcza wynosi: 685 000,00 złotych
Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 70 000,00 złotych (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100), najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. na rachunek bankowy:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
O/ Wieruszów
33 9256 0004 2600 0169 2000 0030

Przetarg odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1 – 7, pok. nr 5.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronach internetowych właściwego urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, a także w prasie lokalnej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.