Podsumowanie III Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego

W dniu 8 września br. r odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki oraz Gmina Wieruszów.

Głównym celem imprezy/projektu było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie funkcjonowania w środowisku. Poprzez działania integracyjne zaplanowane w projekcie zwiększyła się świadomość i wrażliwość społeczna na problemy osób z niepełnosprawnością. Nastąpiła również poprawa stanu zdrowia, a w szczególności sprawności fizycznej beneficjentów projektu.

Celem imprezy była również popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu, promocja Miasta i Gminy Wieruszów, propagowanie drużynowej rywalizacji biegowej oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

Impreza integracyjna oraz uroczystość odsłonięcia pamiątkowych tablic Olimpijczyka i Paraolimpijczyka odbywała się na Rynku w Wieruszowie. W tym miejscu również rozpoczynał się i kończył III Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny.

Gośćmi III Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego byli przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. Przedstawiciele Zarządu Powiatu, Radni Powiatu, Sekretarz Gminy Wieruszów, Radni Gminy Wieruszów, Prezes Łódzkiego Oddziału PFRON, Dyrektorzy szkół, przedszkoli, przedstawiciele placówek realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz lokalni sponsorzy i przedsiębiorcy.

Beneficjentami imprezy integracyjnej były osoby niepełnosprawne z powiatu wieruszowskiego reprezentujące placówki zajmujące się aktywizacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością tj. WTZ, ŚDS, ZAZ, DPS, Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Społeczne oraz indywidualne osoby z niepełnosprawnością z całej Polski. Uczestnikami imprezy byli także ich pełnosprawni rówieśnicy. Łącznie udział w imprezie wzięło ok. 300 osób z niepełnosprawnością.

W Ogólnopolskim Integracyjnym Biegu Ulicznym brały udział osoby z całej Polski i osoby niepełnosprawne z województwa łódzkiego oraz z sąsiadujących województw.

Patronatem honorowym imprezę objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starosta Wieruszowski, Burmistrz Gminy Wieruszów. Patronat Medialny nad imprezą objęli: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, TVP 3 Łódź, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Łódź, Łącznik, Radio SUD.

Partnerami całego przedsięwzięcia byli: PZU SA, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta w Wieruszowie, Wieruszowski Dom Kultury, Zakład Aktywności Zawodowej i Spółdzielnia Socjalna „Green Service”, TPD OM Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, Przedsiębiorstwo Społeczne- organizatorem którego jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski Wieruszów, Fundacja RECAL.

Impreza/ projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych od:
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, PZU SA, Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.

Przeprowadzanie imprezy/projektu było możliwe również dzięki zaangażowaniu i pomocy rzeczowej i finansowej lokalnych i regionalnych przedsiębiorców jak również dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy.

Tegoroczną imprezę wsparło ponad 110 darczyńców/sponsorów. To dzięki okazanej przez darczyńców hojności, mogliśmy sprostać ogromnemu wyzwaniu logistycznemu i wszystkim uczestnikom imprezy zabezpieczyć różnorodne atrakcje, jak również nagrody indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych.

Do organizacji i obsługi imprezy zaangażowani zostali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie, którzy wcielili się w rolę klaunów.

Wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Wieruszowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica. Byli oni widoczni m.in. na wszystkich stoiskach, w miejscach przeprowadzania konkurencji sportowych oraz na Integracyjnym Placu Zabaw. Imprezę obsługiwali również Harcerze- m.in. uczniowie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie.

Wolontariuszami byli nie tylko uczniowie, ale też studenci i absolwenci, osoby pracujące, emeryci, rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich przyjaciele.

Cała impreza/projekt składała się z trzech działań a mianowicie z:

 • Imprezy Integracyjnej tj. atrakcji sportowo-rekreacyjnych z nagrodami indywidualnymi, pucharami i medalami dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, mieszkańców powiatu wieruszowskiego,
 • Uroczystego odsłonięcia kolejnych tablic paraolimpijczyka i olimpijczyka na Rynku w Wieruszowie,
 • Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego na dwóch dystansach 10 km i 2,5 km. oraz Biegu Masowego z okazji 650-lecia miasta.

Działanie I
W godzinach dopołudniowych przeprowadziliśmy Imprezę Integracyjną / atrakcje sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością – mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Udział w imprezie wzięło 20 placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością. To dla ich reprezentantów przygotowano liczne konkurencje sportowo- rekreacyjne tj. skok w dal z miejsca kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców, tor przeszkód kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców, rzut woreczkiem do hula-hop (na wózkach kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców), ringo na wózkach kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców, szalony pociąg- konkurencja grupowa, przeciąganie liny-konkurencja grupowa. Wszystkim biorącym udział w imprezie wręczono puchary, medale, upominki indywidualne oraz symboliczne nagrody grupowe. Po wręczeniu pucharów, upominków wszyscy uczestnicy tego działania wzięli udział w symbolicznym biegu z okazji 650- lecia miasta Wieruszów.

Działanie II
Następnie między godziną 15.00- 15.40 odbyło się uroczyste odsłonięcie kolejnych tablic paraolimpijczyka i olimpijczyka na Rynku w Wieruszowie. W tym roku odsłonięte zostały tablice Mariusza Sobczaka– srebrnego medalisty w skoku w dal z Paraolimpiady w Londynie oraz Kajetana Broniewskiego– trzykrotnego olimpijczyka, brązowego medalisty w wioślarstwie podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Wydarzeniu temu towarzyszyły m.in. przemówienia, gratulacje oraz wręczenie kwiatów. W uroczystości tej uczestniczył także pan Jacek Przebierała- paraolimpijczyk, którego pamiątkowa tablica odsłaniana była w roku 2017.

Działanie III
W godzinach popołudniowych odbył się III Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny na dwóch dystansach na 10 km i 2,5 km.

Zorganizowano również Bieg Masowy z okazji 650-lecie miasta. Do udziału w Biegu Masowym zaproszono osoby powyżej 12 roku życia. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, koszulkę techniczną oraz wodę.

Gwiazdą III Ogólnopolskiego Biegu była jedyna, polska mistrzyni świata w maratonach, zwyciężczyni w prestiżowych maratonach w Londynie, Nowym Jorku i Nagoi oraz Bostonie- Pani Wanda Panfil-González. 14 krotna mistrzyni Polski, 13-krotna wicemistrzyni, 9-krotna rekordzistka kraju.

Pani Wanda Panfil-González, przed biegiem przeprowadziła rozgrzewkę oraz poprowadziła cały bieg, zachęcając wszystkich uczestników do wzięcia w nim udziału.

Wszyscy biegacze zostali wyposażeni w pakiety startowe. Za zajęcie od I-III miejsca biegacze otrzymali puchary oraz nagrody finansowe. Za zajęcie miejsc: IV – VI nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik biegu otrzymał również medal oraz pamiątkową koszulkę.

W przypadku osób z niepełnosprawnością uczestnictwo w biegu miało charakter drużynowy, każda drużyna składała się z 4 osób. Ocena biegaczy niepełnosprawnych była również dokonana drużynowo. Dla zwycięskich drużyn za zajęcie miejsca I – III również przekazano puchary i upominki.

Dla wszystkich biorących udział w atrakcjach sportowo – rekreacyjnych oraz dla wszystkich biegaczy zabezpieczyliśmy posiłki.

III Ogólnopolskiemu Integracyjnemu Biegowi Ulicznemu towarzyszyły różnorodne atrakcje i stoiska m. in:

 • program wokalno-taneczny w wykonaniu osób z niepełnosprawnością z WTZ i ZAZ w Wieruszowie „Szczęście jest tak bardzo blisko”, recital w wykonaniu Martyny Wierzby pt. ”Jaki piękny świat”
 • stoisko promocja zdrowia, gdzie można było skorzystać z darmowych badań tj. pomiar cukru we krwi, mierzenie ciśnienia porady dotyczące zdrowego odżywiania itp.
 • stoiska PCPR, PUP– informacja dla każdego – na stoisku można było uzyskać informacje o programach i projektach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • stoisko Podmiotów Ekonomii Społecznej gdzie można było uzyskać informacje oraz otrzymać bezpłatnie różnorodne materiały dotyczące ekonomii społecznej, praw dziecka i działalności organizacji pozarządowych Na tym stoisku można było również zobaczyć prace wykonane przez osoby z niepełnosprawnością. Istniała również możliwość ich zakupu.
 • stoisko informacyjne organizatora gdzie można było uzyskać szczegółowe informacje dotyczące imprezy.
 • stoisko „Fortuna szczęścia” przygotowane przez pracowników WTZ oraz wolontariuszy. Na tym stoisku można było poprzez zakup symbolicznej cegiełki otrzymać atrakcyjne nagrody, które zostały pozyskane m.in. od lokalnych i regionalnych sponsorów.
 • stoisko „Kawiarenka integracyjna”, w której można było zakupić za symboliczną złotówkę domowe ciasto, ciepłe i zimne napoje, owoce i lody. Wszystkie artykuły dostępne w kawiarni zostały przekazane przez rodziców i lokalnych sponsorów.
 • stoisko „Swojskie jadło” gdzie można było skosztować pysznego chleba ze smalcem, wraz z dodatkami. Na tym stoisku można było również otrzymać bezpłatnie oranżadę ufundowaną przez lokalnego sponsora.
 • stoisko „Integracyjny Plac Zabaw” na którym można było skorzystać z bezpłatnych atrakcji tj. malowania twarzy, modelowanie balonów i puszczanie baniek mydlanych. Na Palcu Integracyjnym prowadzone były także zajęcia arteterapeutyczne m.in. malowanie gipsówek, zajęcia techniczno- plastyczne, gry i zabawy dla dzieci. Można było również skorzystać bezpłatnie z zjeżdżalni dmuchanej. Dla wszystkich biorących udział w zabawach i konkursach organizowanych na Integracyjnym Placu Zabaw przygotowano upominki.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.