Powiat dotuje SPZOZ i Komendę Powiatową Policji

Stosowne umowy przekazujące dotacje na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie i Komendy Powiatowej Policji w Kępnie podpisano w Starostwie Powiatowym w Kępnie we wtorek 9 października. Środki na powyższe dotacje pochodzą z budżetu Powiatu Kępińskiego. Ze strony Powiatu umowę parafowali: starosta – Witold Jankowski i wicestarosta – Grażyna Jany.

W przypadku Komendy Powiatowej Policji w Kępnie powiat dofinansuje kwotą 20 000 złotych zakup i montaż rolet okiennych oraz wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku komendy. Druga z podpisanych tego dnia umów dotyczy dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Powiat kwotą 1 035 000,00 złotych dofinansuje kolejne działania inwestycyjne związane z infrastrukturą szpitala. W ramach dotacji zakupiony będzie nowy 16 rzędowy tomograf komputerowy, wykonane zostanie ucyfrowienie aparatów rentgenowskich co w znacznym stopniu poprawi jakość wykonywanych zdjęć RTG i skróci czas ich opracowania.

Część z dotacji wykorzystana zostanie na doposażenie sterylizatorni niezbędnej obsługi bloku operacyjnego. Udzielone dofinansowanie na rzecz szpitala to element strategii rozwoju tej jednostki realizowanej przez Zarząd Powiatu Kępińskiego. Warto nadmienić że tylko w tej kadencji na rozwój SPZOZ w Kępnie wydatkowych zostało blisko 10 000 000 złotych co pozwoliło na budowę lądowiska wyniesionego, nowego bloku operacyjnego wraz ze sterylizatornią. Znaczna część tej kwoty to dotacje zewnętrzne m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i rezerwy celowej budżetu państwa.

www.powiatkepno.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.