Wizyta Wicemarszałka w Łęce Opatowskiej

15 października br. Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Gminę Łęka Opatowska. Wizyta związana była z zakończoną realizacją projektów współfinansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wicemarszałek odwiedził tereny, na których wykonano nasadzenia 130 szt. drzew miododajnych gatunku lipa drobnolistna. W akcję zaangażowały się dzieci z Zespołu Szkół w Siemianicach przygotowując krótkie opisy o sobie i czasach teraźniejszych. Opisy te zostały umieszczone w szklanych butelkach, a następnie zakopane pod korzeniami swoich drzewek. Zwieńczeniem całej akcji było symboliczne posadzenie drzewa przez Wicemarszałka Grabowskiego. Całe przedsięwzięcie kosztowało 19 500,00 zł w tym 17 550,00 zł z dotacji ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Krzysztof Grabowski zapoznał się także z inwestycjami poczynionymi na terenie gminy Łęka Opatowska, m.in. przebudowanym odcinkiem ulicy Szpot w Opatowie.
Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018 roku gmina pozyskała środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości 165 600,00 zł. Do końca roku w ramach pozyskanych środków i środków z budżetu gminy zostaną przebudowane jeszcze dwie drogi: w Biadaszkach w kierunku granicy województwa i ulica Skośna w Łęce Opatowskiej.

Marszałek odwiedził również salę wiejską w Trzebieniu, na przebudowę której Gmina Łęka Opatowska złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Złożony wniosek opiewa na kwotę 500 000,00 zł, gmina zabezpieczyła w budżecie środki w wysokości 380 000,00 zł na powyższy cel. Marszałek podczas wizyty podkreślił, że złożony wniosek po weryfikacji jest na liście rezerwowej, ale wystąpił do Ministra Rolnictwa o przesunięcie dodatkowych środków pozwalających na realizację projektów z listy rezerwowej w tym projektu z Trzebienia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Łęka Opatowska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Wizyta Wicemarszałka w Łęce Opatowskiej

  1. Iwona Tosia pisze:

    „Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego pod lupą CBA” | „Zawiadomienie składane przez CBA mówi o tym, iż Krzysztof Grabowski działał w celu umożliwienia uzyskania korzyści majątkowych przez tą spółkę”