Gminy Bolesławiec i Wieruszów oraz Powiat wieruszowski otrzymają dotacje na realizacje zadań drogowych

Mając na celu dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej województwa łódzkiego Wojewoda Łódzki przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie zadań drogowych na rok 2019 w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Nadrzędnym celem Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej, poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. Wnioskodawcy mogli składać wnioski dot. budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Łączne dofinansowanie zadań w latach 2016-2019 zgodnie z zasadami opisanymi w rządowym Programie wynosi 3,5 mld zł. Kwota dofinansowania dla województwa łódzkiego przewidziana na 2019 r. to 68.295.791 zł czyli o 18.626.125 zł więcej niż w latach poprzednich. Do naboru zgłoszono 89 wniosków – 64 gminnych i 25 powiatowych, na łączną kwotę dofinansowania 112.385.737,9 zł. Wysokość rządowego dofinansowania wniosków gminnych oraz powiatowych wynosi 50%.

W wyniku przeprowadzonego naboru ogłoszono ostateczną listę rankingową obejmującą 68 wniosków – 48 gminnych i 20 powiatowych.

Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wojewoda zatwierdza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo. Wojewoda ogłasza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania i występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków. Informuje Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Na liście rankingowej wniosków znalazły się :
Drogi gminne
Poz.10 – Gmina Bolesławiec
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary – dz. 1195
Liczba punktów przyznanych przez członków Komisji- 22,5
Liczba punktów uzyskanych kryterium 1- 6,5
Rodzaj zadania -przebudowa
Długość odcinka(w km) -1,168
Wnioskowana kwota dofinansowania(w zł) – 245 260,00
Deklarowana kwota środków własnych (w zł) – 245 260,00
Ogółem wartość projektu (w zł) – 490 521,97

Poz.20 – Gmina Wieruszów
Przebudowa drogi gminnej nr 118 152e ulica szkolna w Wyszanowie wraz z odwodnieniem
Liczba punktów przyznanych przez członków Komisji- 21,0
Liczba punktów uzyskanych kryterium 1 – 9,0
Rodzaj zadania – przebudowa
Długość odcinka(w km) – 0,830
Wnioskowana kwota dofinansowania(w zł) – 987 710,00
Deklarowana kwota środków własnych (w zł) – 987 710,00
Ogółem wartość projektu (w zł) – 1 975 421,14

Drogi powiatowe
Poz. 4 Powiat wieruszowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn
Liczba punktów przyznanych przez członków Komisji- 26,4
Liczba punktów uzyskanych kryterium 1- 7,4
Rodzaj zadania – przebudowa
Długość odcinka(w km) – 1,533
Wnioskowana kwota dofinansowania(w zł) – 1 437 664,00
Deklarowana kwota środków własnych (w zł) – 1 437 664,00
Ogółem wartość projektu (w zł) – 2 875 328,00

Trzeba zaznaczyć, że Komisja z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzuciła m.in. wnioski Gminy Bolesławiec i Gminy Wieruszów i dopiero po uzupełnieniu i ponownym rozpatrzeniu  znalazły się one  na liście rankingowej co chyba niezbyt dobrze świadczy o specjalistach w tych urzędach .

Pełna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bolesławiec, Powiat Wieruszowski, Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Gminy Bolesławiec i Wieruszów oraz Powiat wieruszowski otrzymają dotacje na realizacje zadań drogowych

  1. pisiorek pisze:

    Jak to możliwe że lokalny dyktatorek znowu dostał kasę od wojewody z PiSu, na który pluł i pluje od rana do wieczora a na dodatek pisał, że funkcjonuje on za bandyckie pieniądze.

  2. Olek pisze:

    Wywalenie tyle kasy na te całkiem jeszcze niezłą i mało uczeszczaną uliczkę to jakaś paranoja . rozumie Kolejowa dla przewodniczącego to normalka . zwykle kolesiostwo wynagrodzi głosowaniami.