Ogłoszenie o licytacji ułamkowej części nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690-584-888, (062)-781-87-98) ogłasza, że dnia: 03.12.2016 r. o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w Sali nr 6, odbędzie się druga licytacja udziału dłużnika w nieruchomości

należącej do:
Czesława Cybulska

położonej:

63-642 Perzów, Trębaczów,

dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1E/00003137/2].

1) Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący ½ niewydzielonej części w prawie własności do działki o numerze ewidencyjnym 251 położonej w południowej części obrębu Trębaczów w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej oraz terenów rolnych. Powierzchnia działki wynosi 0,80 ha, na którą składają się: użytki rolne zabudowane o pow.o,36 ha, ozn. B-RIVa oraz grunty orne o pow. 0,44 ha, ozn. RIVa. Działka posiada  bezpośredni trzystronny dostęp do drogi – asfaltowej oraz dwustronny gruntowej. Działka jest w kształcie nieregularnym zbliżonym do litery „U”. Teren działki płaski. Zachodnia część działki porośnięta trawą z pojedynczymi nasadzeniami, a część środkowa i wschodnia zalesiona grabem, akacją, leszczyną. W części zalesionej zabudowania: budynek mieszkalny oraz pozostałości ścian po zabudowie gospodarczej. Budynek mieszkalny w bardzo złym stanie technicznym. Brak mediów. Budynek z lat powojennych wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej systemem 7 gospodarczym. Fundamenty kamień. Ściany nadziemia kamień, cegła. Strop polepa. Stolarka okienna drewniana starego typu dwu – szybowa skrzynkowa. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek w części wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze. Powierzchnia użytkowa około 123,24 m2. Dach dwuspadowy kryty dachówką cementową. W części budynku brak stropu i zarwany dach. Budynek kwalifikuje się do rozbiórki lub gruntownej przebudowy i modernizacji. Współwłaściciel nieruchomości: Teresa Kruszelnicka – Zięba wystąpiła do Starosty Kępińskiego (załącznik 4,5) o zamiarze wykonania rozbiórki obiektu budowlanego z uwagi na jego zły stan techniczny. Nie oszacowano kosztów rozbiórki odrębnie, a przyjęto, iż koszt rozbiórki jest równy wartości materiałów pozostałych po rozbiórce. Nieruchomość nie jest ubezpieczona.

Dla działki ewidencyjnej o numerze 251 prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze Kw: KZ1E/00003137/2.

Suma oszacowania  wynosi: 59 500,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  39 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 950,00 zł.

2) Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 1/2 niewydzielonej części w prawie własności do działki o numerze ewidencyjnym 321 położonej w południowej części obrębu Trębaczów. Powierzchnia działki wynosi 0,38 ha, na którą składają się: łąki trwałe o pow. 0,21 ha, ozn. LIV, łąki trwałe o pow. 0,15 ha, ozn. ŁV, rowy o pow. 0,02 ha, ozn. W. Działka położona w otoczeniu terenów rolonych. Działka 321 jest uzytkowana rolniczo. Działka stanowi ląkę. topień kultury rolnej średni. Przez dzialkę przebiega rów. W części dzialki pojedyncze zadrzewienia.

Dla działki ewidencyjnej o numerze 321 prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze Kw: KZ1E/00003137/2.

Suma oszacowania wynosi: 3 000,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 300,00 zł.

Rękojmia powinna być zlozona w gotowce albo książeczce oszczednosciowej banków uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopatrzonej w upowaznienie własciciela ksiązeczki do wyplaty calego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie r ekojmi. Rekojmię moznba uiscić także na na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 63 1020 2241 2004 2006 5618

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Asesor Komorniczy                                                                    Komornik Sądowy

Łukasz Kozioł                                                                          Łukasz Sójka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.