Ostatnia Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego kadencji 2014-2018

14 listopada 2018 r. o godz. 13. 00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyła się się LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego – ostatnia w kadencji 2014-2018.

 

 

 

Ważnym punktem programu sesji była ocena stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu wieruszowskiego w 2017 roku. Sprawozdanie na temat stanu środowiska naturalnego i zagrożeń w naszym powiecie wygłosiła Pani Antonina Wojtczak Kierownik Delegatury w Sieradzu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.
Wicestarosta Mirosław Urbaś poinformował radnych i obecnych na sesji gości o zrealizowanych w 2018 roku działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i tych planowanych na rok 2019.

Radni podjęli uchwały:
– w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 r.
– zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego
– w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego
z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
– w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu
– w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

Skarbnik powiatu Pani Jolanta Górka pragnie skorzystać ze względu na wiek z przysługującego jej prawa emerytalnego, nie rozstaje się jednak ze stanowiskiem skarbnika. Przez pewien czas będzie nadal sprawować tę funkcję. Przewodniczący RPW, starostowie oraz radni gorąco podziękowali Pani Jolancie Górka za wieloletnią, dobrze wykonywaną pracę na rzecz samorządu powiatowego.

W kolejnych punktach obrad wysłuchaliśmy Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka o złożonych przez Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oświadczeniach majątkowych za rok 2017 oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Żórawia o złożonych przez Radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego oświadczeniach majątkowych za rok 2017. Przewodniczący krótko streścił opinię Naczelników Urzędów Skarbowych o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Na zakończenie ostatniej sesji V kadencji, Przewodniczący Zarządu Powiatu Wieruszowskiego złożył sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
Radni powiatowi obradowali w minionej kadencji 52 razy, oprócz udziału w sesjach RPW pracowali również w komisjach Rady Powiatu.

Ostatnia Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Opublikowany przez Piotr Kołodziejczyk Środa, 14 listopada 2018

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Żóraw, wiceprzewodniczący Piotr Kowalczyk oraz starosta wieruszowski Andrzej Szymanek i wicestarosta Mirosław Urbaś serdecznie podziękowali wszystkim radnym za owocną i efektywną współpracę w kadencji 2014 – 2018, jak również za konstruktywną krytykę wręczając Im pamiątkowe dyplomy. Podziękowania zostały skierowane również w stronę lokalnych mediów, co przyjęliśmy naprawdę bardzo miło. Cieszymy się, że i nasza praca na rzecz lokalnego społeczeństwa jest zauważana i doceniania. Dziękujemy.

ITP i powiatowy.pl dziękuje również całej Radzie Powiatu Wieruszowskiego za 4-letnią współpracę. Z niektórymi osobami spotkamy się już niedługo w sali sesyjnej, a z niektórymi na pewno na wielu spotkaniach i uroczystościach w naszym powiecie.
To była naprawdę bardzo przyjemna sesja powiatowa. Nie zabrakło wesołego akcentu, kiedy radny Zbigniew Mielczarek wspominał początki swojej pracy w samorządzie powiatowym. Mówił o  rodzinach, którym przez te 16 lat  pomógł. Nie zapomniał podkreślić, że swego czasu, gdy właścicielem ITP był Pan Jerzy Przybył wspólnie przygotowywaliśmy i braliśmy udział w wielu programach telewizyjnych. Miały one na celu pomoc osobom poszkodowanym, chorym i potrzebującym. Dziękuję Panie Zbigniewie. To były stare, dobre czasy 🙂

Anna Świegot
redaktor naczelna ITP i powiatowy.pl

Film: Piotr Kołodziejczyk

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Ostatnia Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego kadencji 2014-2018

  1. Andrzej pisze:

    trochę przemiał wsród radnych a reszta pewnie po staremu

  2. Zen pisze:

    No i bardzo dobrze bo powiat to normalność a gmina to cyrk