Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 6 grudnia br. na zaproszenie Wójta Gminy Grzegorza Hadzika odbyło się spotkanie przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Trzcinica. Sekretarz Gminy – Renata Ciemny oraz inspektor Zofia Kwaśniak omówiły sprawy rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w związku z podjętą w dniu 9.11.2018 ustawą o kołach gospodyń wiejskich.

Zgodnie z ustawą, KGW mogą uzyskać osobowość prawną oraz dofinansowanie działalności statutowej. Warunkiem otrzymania dotacji jest wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie działające KGW mają pierwszeństwo w rejestracji do dnia 27.12.2018.

Koło składa wniosek o zarejestrowanie wraz z załącznikami do ARiMR w Kępnie. KGW mogą otrzymać dotację w następującej wysokości: do 30 członkiń – 3 000 zł, do 75 członkiń – 4 000 zł, powyżej 75 członkiń – 5 000 zł. Panie na spotkaniu otrzymały wzory dokumentów niezbędne do rejestracji oraz instrukcję wypełniania druków.

Jest to nowa forma osobowości prawnej dla KGW i umożliwia uzyskanie dotacji na działalność z ARiMR oraz innych źródeł dedykowanych Kołom Gospodyń Wiejskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.