Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Łęka Opatowska na kadencję 2019-2024

W dniach od 07 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r. w 12 sołectwach Gminy Łęka Opatowska odbyły się zebrania wiejskie, na których w głosowaniu tajnym wybierano sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019 – 2024. Z powodu rezygnacji i niewyrażenia zgody przez dotychczasowych sołtysów na ponowne kandydowanie i piastowanie tej funkcji, w dwóch sołectwach nastąpiły zmiany (Kuźnica Słupska, Raków).

W pozostałych dziesięciu sołectwach mieszkańcy powierzyli funkcję sołtysa osobom dotychczas piastującym tę funkcję. Po zmianie statutów sołectw Uchwałą Nr III/19/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 grudnia 2018 r. kadencja nowo wybranych Sołtysów i Rad Sołeckich będzie trwać 5 lat.

Przed rozpoczęciem obrad Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2019 r. Adam Kopis Wójt Gminy, Michał Jerczyński Przewodniczący Rady Gminy oraz Alina Brząkała Skarbnik Gminy wręczyli gratulacyjne listy nowo wybranym Sołtysom. Wójt Gminy podziękował również za pracę na rzecz swoich sołectw i całej społeczności Gminy Łęka Opatowska Panią Sołtys, które nie ubiegały się o reelekcje na kolejna kadencję: Pani Marcie Zaczyk – Sołtys Sołectwa Raków w kadencji 2015-2019 oraz Pani Krystynie Staloch – Sołtys Sołectwa Kuźnica Słupska trzech kadencji: w latach 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019.

Zestawienie wyników wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Łęka Opatowska:

Sołectwo Biadaszki
Sołtys: Lubojański Marek
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Brzeziński Wiesław, Olbrych Łukasz, Sołtysik Wojciech, Zimny Ireneusz

Sołectwo Kuźnica Słupska
Sołtys: Szkudlarek Angelika
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Adameczek Paweł, Bulak Jarosław, Sobolewska Magdalena

Sołectwo Lipie
Sołtys: Osada Tadeusz
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Hendrysiak Grzegorz, Golik Paweł, Sola Krzysztof, Karbowiak Urszula

Sołectwo Łęka Opatowska
Sołtys: Gąszczak Dariusz
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Andrószowska-Kawula Dorota, Bartosik Wiesława, Flaczyk Elżbieta, Jankowy Krystyna, Jerczyńska Emilia, Macioszczyk Włodzimierz, Mega Helena, Wodnik Andrzej

Sołectwo Marianka Siemieńska
Sołtys: Grzesiak Stefania
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Błaszczyk Andrzej, Gawlik Sławomir, Grzesiak Jerzy, Stencel Bogdan

Sołectwo Opatów
Sołtys: Adamski Grzegorz
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Cyga Ewa, Górecki Karol, Kanclerz Piotr, Kowalski Marek, Musiała Zbigniew, Pregiel Walenty, Wiatrak Łukasz, Żymełka Monika

Sołectwo Piaski
Sołtys: Stempin Anna
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Gruszka Adam, Krawczyk Monika, Napierała Edmund, Nawrot Leszek

Sołectwo Raków
Sołtys: Woźnica Iwona
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Biczysko Tomasz, Korek Maria, Musiałek Leszek, Pacyna Marian, Piszczałka Tomasz, Zaczyk Marta

Sołectwo Siemianice
Sołtys: Skotnik Elżbieta
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Mączka Grażyna, Nawrot Filip, Nawrot Kazimierz, Nawrot Krzysztof, Płonka Damian, Sarnowski Marcin

Sołectwo Szalonka
Sołtys: Rataj Joanna
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Gąszczak Mateusz, Piszczałka Krzysztof, Rybicki Przemysław, Strzelecki Tadeusz, Wodzicki Eugeniusz, Wodzicki Sławomir

Sołectwo Trzebień
Sołtys: Lubojański Tomasz
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Hołoś Karol, Idzikowski Zbigniew, Jerczyński Marek, Pawlak Marzena, Szymkowiak Sławomir, Uszycka Beata

Sołectwo Zmyślona Słupska
Sołtys: Stodolski Piotr
Skład wybranej Rady Sołeckiej: Jóźwiakowski Marcin Kula Grzegorz Nawrot Tomasz Wielgosz Marian

leka-opatowska.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Łęka Opatowska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.