Ogłoszenie burmistrza Kępna

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno informuje o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

 

1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.

Najem gruntu o powierzchni 10 m2, stanowiącego część nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul. Kościuszki, w jednostce ewidencyjnej: Kępno, w obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 1966/2 o powierzchni 0,1194ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00049120/4, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, tj. spółki RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020446.

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-6300 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od 14 lutego 2019 roku do 7 marca 2019 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.

3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810) lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.