Zebranie sołeckie w Laskach

6 lutego 2019 roku w Laskach odbyło się zebranie sołeckie. Wszystkich obecnych powitał Sołtys Zygmunt Podejma, który przedstawił sprawozdanie z podjętych działań i inwestycji w latach 2014-2018 w Sołectwie Laski.

 

Wśród nich można wymienić budowę ulic Czereśniowej (kierunek stadion sportowy), Osiedle Spółdzielcze (kierunek była gorzelnia), wewnętrzna w ZS w Laskach, Osiedle Nowe i łącząca Mostową z Czereśniową. Powstały chodniki na ulicy Głównej, Zamkowej i Osiedle Spółdzielcze. Modernizowano oświetlenie uliczne w Laskach, Granicach i Borku.

Wybudowano odcinki wodociągów w Granicach i Osiedlu Nowym. Kontynuowano budowę Stadionu Sportowego w tym oświetlenie i pawilon sportowy wraz z utwardzeniem terenu. Oddano do użytku plac zabaw. Największym zadaniem była kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkól w Laskach oraz rozpoczęcie przebudowy z rozbudowa przedszkola. Powstała nowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal. W Domu Ludowym w Laskach wykonano nowy dach wraz z ekranami, doposażono także obiekt. Udzielono dotacji na remont kościoła parafialnego. Remontowano garaże OSP oraz zakupiono wiele sprzętu i wyposażenia. Podjęto działania w celu włączenia OSP Laski do KSRG, co zakończyło się powodzeniem. Dofinansowano remont Posterunek Policji.

Kolejnym punktem zebrania był wybór sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem Sołectwa Laski została Karolina Giel, a członkami Rady Sołeckiej Krzysztof Waloszczyk, Tomasz Samulski, Lucyna Piasecka, Mateusz Oleś, Janusz Żłobiński, Barbara Bednarek, Anna Białek, Justyna Muszalska, Tadeusz Radliński i Piotr Piechocki.

Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wyboru, podziękował za podejmowane działania i inicjatywy na rzecz mieszańców i Gminy Trzcinica. Przedstawił również plany i zamierzenia na 2019 rok.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Laski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.