Mieszkańcy nie są obojętni i chcą mieć wpływ na to co się dzieje w Gminie Łubnice

Z Wójtem Gminy Łubnice Panem Michałem Pazkiem rozmawia red. E. Tomaszek z ITP i powiatowy.pl

 

 

Panie wójcie minęło symbolicznie sto dni od objęcia funkcji wójta. Jak przebiegał u Pana okres aklimatyzacji w urzędzie i zmiana ról z nauczyciela na wójta?

Nie ukrywam, że pierwsze tygodnie były bardzo ciężkie, dość trudno było się przestawić ale z biegiem czasu coraz bardziej zagłębiałem się w sprawy związane z funkcjonowanie samorządu i problemów społecznych. Rozumiem otaczającą mnie sytuację i czuję problemy gminy. Będę starał się je rozwiązywać i działać tak, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się jak najlepiej. Uważam, że mamy dobrych i przedsiębiorczych mieszkańców. Bardzo cieszy mnie duża frekwencja na spotkaniach z mieszkańcami, bo to znaczy że ludzie interesują się problemami gminy, zależy im na dobrym wizerunku, nie są obojętni i chcą mieć wpływ na to co się dzieje w naszym terenie. To naprawdę jest budujące i napawa optymizmem. Obecnie jesteśmy w dość trudnej sytuacji finansowej i jak powiadano „nie od razu Kraków zbudowano”. Małymi kroczkami będziemy się starać tę sytuację poprawiać.

Na koniec poprzedniej kadencji przedstawiony został tzw. „Raport o stanie gminy”. Czy Pana zdaniem to rzetelny dokument, prawidłowo odzwierciedlający sytuacje gminy?

Powiem to tak i proszę mnie dobrze zrozumieć, ja osobiście do poprzedniego wójta nic nie mam i ja nie jestem od rozliczania. Zrobili to wyborcy. Obecnie prowadzony jest audyt. Rozpoczynam tę kadencje na swoje konto.

Rozumiem, że raport z tego audytu będzie takim dokumentem startowym dla Pana.

Ten dokument powinien pomóc mi ocenić na co mogę pozwolić sobie w przyszłości, czy też mam związane ręce w sprawach inwestycji, w co możemy w ramach środków własnych zainwestować. Z pewnością nie będzie to łatwa kadencja, której jednak nie przekreślam. Będzie potrzeba sporo działań dążących do wyprowadzenia pewnych spraw na właściwe tory. Zdecydowanie trzeba będzie nadgonić zaniedbania inwestycyjne.

Panie wójcie a gdyby audyt wykazał działania o charakterze wskazującym na popełnienie przestępstwa ?

W takiej sytuacji do tego powołane są odpowiednie instytucje, które powinny to zbadać i podjąć działania zgodnie z obowiązującym prawem.

W gminie obowiązuje jeszcze uchwała pn. Strategia Gminy Łubnice na lata 2014- 2020. Czy Pan będzie ją realizował czy też nastąpią jej korekty?

Trudno się nie zgodzić z celami strategicznymi tam zawartymi. Audyt powinien wykazać co z tych zamierzeń przez ostatnie lata zostało osiągnięte, czy też była to tylko martwa uchwała. Dokumenty tego typu podlegają pewnej ewaluacji i z pewnością ze względu na zmieniającą się sytuację i upływ czasu powinny być modyfikowane. Teraz przede wszystkim musimy się skoncentrować na tych inwestycjach, które zostały rozpoczęte. Priorytetem jest wodociąg, następnie termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wójcinie i dokończenie remontu budynku OSP Ludwinów.

Jakie są plany związane z pozyskiwaniem inwestorów w tworzeniu nowych miejsc pracy i związane z tym zwiększenie dochodów budżetu gminy?

Gmina, nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Niestety nie posiadamy gminnych terenów pod inwestycje, jednak każde działanie na gruntach prywatnych uzyska odpowiednią pomoc. Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju inwestycje i będziemy w tym zakresie prowadzić odpowiednią politykę, aby zachęcać inwestorów do działania na terenie naszej gminy. Podejmujemy współpracę w zakresie szkoleń dla mieszkańców i urzędników, aby pobudzić przedsiębiorczość. Widzimy też spore zainteresowanie w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym.

Pojawiają się na naszym terenie propozycje inwestycji gazowych. Zetknął się Pan z tym zagadnieniem?

Uczestniczyłem w takim spotkaniu i jest to bardzo ciekawe rozwiązanie związane z instalacją zbiorników na ciekły gaz .Przedstawimy rozwiązania mieszkańcom i przeprowadzimy szerokie konsultacje w tym zakresie. Z przedstawionych kalkulacji wynika, że koszty są porównywalne z tradycyjnym ogrzewaniem mieszkań opalanych węglem. Gdy dochodzi do tego poprawa jakości powietrza oraz wygoda związana z obsługą, powinno wzbudzić to zainteresowanie.

Zmieńmy teraz troszkę tematykę. Rozmawiając z włodarzami pytam o opinię na temat programu 500+. Jakie ma Pan obserwacje w tym zakresie w swojej gminie?

Bardzo pozytywne. Rozmawiając na ten temat z wieloma ludźmi mogę powiedzieć, że jest on bardzo chwalony. Ich zdaniem Państwo zrobiło coś dla ludzi. Jako nauczyciel zaobserwowałem pozytywne działanie tego programu. Program wyprowadził niektóre rodziny ze sfery ubóstwa. To niebywałe osiągnięcie rządzących, zwłaszcza, gdy poprzednicy nie robili z tym kompletnie nic.

Panie wójcie, a teraz pytanie z innej półki. Która z orkiestr będzie dla Pana „priorytetowa”? 🙂

Obydwie orkiestry bardzo mocno pracują na pozytywny wizerunek naszej gminy. Bardzo to cenię i jak dla mnie obydwie mają taki sam priorytet. Uważam, że prowadzenie jakieś niezdrowej rywalizacji nie ma najmniejszego sensu. Poza tym nie odbieram żadnych sygnałów, aby działo się coś złego. Poza orkiestrami działają stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich a także strażacy OSP. Ta aktywność społeczna jest dość duża, niemniej jednak martwi mnie zbyt małe zaangażowanie młodzieży. Widać potrzebę podjęcia działania zmierzające do aktywizacji młodego pokolenia.

A jak się przedstawiają sprawy związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia?

Chcę doprowadzić do powstania gabinetu rehabilitacji i stomatologii. Jesteśmy na etapie poszukiwania lekarzy.

Panie wójcie, czy ta sfera działań kulturalnych, imprez dożynek, festiwali zostanie zachowana?

W ogólnym założeniu tak. Uważam, że wymagana jest reorganizacja polegającą na uporządkowaniu spraw . Prawdopodobnie powołamy instytucje kultury, aby to wszystko koordynować i pozyskiwać środki zewnętrzne. Wszystko musi funkcjonować na określonych zasadach. Trzeba wyeliminować taki bezwład organizacyjny. Jest pewne zainteresowanie rekreacją i sportem, ale trzeba to podać mieszkańcom w odpowiedni zorganizowany sposób.

Drogi gminne to z pewnością bolączka każdej gminy. Jaką mamy sytuację w Gminie Łubnice?

Jak mówiłem wcześniej na razie jesteśmy związani rozpoczętymi inwestycjami i nie planujemy większych projektów drogowych. Będziemy mocno interesować się rządowym programem modernizacji dróg samorządowych, starając się wykorzystać możliwość pozyskania środków dotowanych w wysokości do 80% kosztów..

Na zakończenie tej rozmowy zapytam, jak układają się relacje na poziomie wójt – rada?

Coraz lepiej. Myślę, że udaje mi się znaleźć zrozumienie wśród radnych na wiele spraw mamy podobne poglądy, no jak by to powiedzieć docieramy się wzajemnie. Rada też w wyniku wyborów została mocno odmłodzona a więc uczymy się wielu rzeczy razem. Jeżeli będzie nam przyświecał wspólny cel, jakim jest rozwój gminy i dobro mieszkańców to z pewnością zawsze znajdziemy podłoże do porozumienia i właściwego podejmowania decyzji.

Tym miłym akcentem zakończmy tę dzisiejszą rozmowę życząc Panu wytrwałości oraz dużo sukcesów. Dziękuję za rozmowę i bardzo miłe przyjęcie.

Z Wójtem Gminy Łubnice Panem Michałem Pazkiem

rozmawiał red. E. Tomaszek z ITP i powiatowy.pl

Wywiad autoryzowany

Ten wpis został opublikowany w kategorii Łubnice. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.