Podsumowanie konkursu „Handlowiec 2019 roku”

12 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs „Handlowiec 2019 roku”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Światowego Dnia Praw Konsumenta, który przypada na dzień 15 marca.

Celem konkursu „Handlowiec 2019 roku” było zwiększenie zainteresowania specyfiką zawodu sprzedawcy, kasjera, handlowca, przedstawiciela handlowego i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych, przede wszystkim w zakresie handlu.

Młodzież ucząca się w zawodzie sprzedawca i handlowiec miała również okazję w tym dniu spotkać się z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Magdaleną Strugałą i wysłuchać prelekcji oraz obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Władza na rynku. Konsumenci. Przedsiębiorcy”. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Następnie wręczono nagrody najlepszym uczniom, którzy wykazali się największą wiedzą teoretyczną i praktyczną podczas konkursu. Nagrody wręczali komendant Hufca Pracy Pan Mieczysław Borkowski i Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie – Pani Małgorzata Karkoszka.

Nagrody w konkursie otrzymali:
I miejsce Dominik Prymas – uczeń klasy III TH ZSP w Wieruszowie
II miejsce Sandra Staroń – uczennica klasy III TH ZSP w Wieruszowie
III miejsce Klaudia Krzywańska – uczennica klasy III d ZSP w Wieruszowie
IV miejsce ex aequo:
Żaneta Mora – uczennica klasy III TH ZSP w Wieruszowie
Dominik Suchy – uczeń klasy III d ZSP w Wieruszowie
V miejsce Sandra Rosiak – uczennica klasy III d ZSP w Wieruszowie.

Nagrody zostały ufundowane przez pracodawców, u których praktyczną naukę zawodu odbywają uczennice szkoły zawodowej o kierunku sprzedawca:
Anna Poślad
Anna Paprota
Michał Siwik
Grażyna Sabała
Marcin Leśniewicz
Magdalena Kowalczyk
Katarzyna Ostrowicz.

Konkurs „Handlowiec 2019 roku” był doskonałym sprawdzianem przed egzaminem praktycznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (A.18).

Tekst i zdjęcia: OHP

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.