Umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Gminie Łęka Opatowska

4 marca 2019 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się podpisanie umów na realizację zadań publicznych w 2019 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

 

które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W 2019 roku dofinansowania otrzyma 8 organizacji na łączną kwotę 93 000,00 zł na realizację następujących zadań:

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia zadanie pn. „Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na Dożynkach Gminnych” – 2 200,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie zadanie pn. „Florianki” – 5 140,00 zł

Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej Genius Loci zadanie pn. „Ponieśli swój krzyż”. Upamiętnienie wybuchu i II wojny światowej w 105 i 80 rocznicę – 1 860,00 zł

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej zadanie pn. „Koncert słowno – muzyczny z okazji Dnia Seniora” – 4 400,00 zł

Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe w Opatowie zadanie pn. „Wyśpiewać miłość. Festiwal piosenki II Rzeczypospolitej” 4 4000,00 zł

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Opatów zadanie pn. „Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Łęka Opatowska”  25 000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „WIELKOPOLANIN” Siemianice zadanie pn. „Szkolenie w zakresie piłki nożnej oraz organizacja zawodów sportowych” 25 000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” Łęka Opatowska zadanie pn.  „Szkolenie w zakresie piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek oraz turniejów piłkarskich” 25 000,00 zł.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Łęka Opatowska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.