Walne Zebranie „RODZINY” w Lututowie

W dniu 28 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie  Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego „RODZINA” zwołał Walne Zebranie członków.

 

 

Otwarcia zebrania dokonała Prezes Stowarzyszenia pani Kazimiera Chrobot. Serdecznie powitała starszych uczestników i członków nowo przyjętych. Następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności obszerne i wyczerpujące.

W następnym punkcie porządku sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Stowarzyszenia pani Elżbieta Leszczyńska.

Po niej przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Po przegłosowaniu absolutorium Prezes Zarządu podziękowała członkom za pracę i aktywność; Wiceprezes Lucynie Parzyjagła, Skarbnik Elżbiecie Leszczyńskiej, Sekretarz Aleksandrze Kalus, członkowi Zarządu Janowi Przybyłowi, Komisji Rewizyjnej, sponsorom i wolontariuszom.

W zamierzeniach na bieżący rok planuje się: wycieczkę, spotkania integracyjne, wyjazdy kulturalne i turystyczne, spotkania okolicznościowe oraz wystąpienie o odznaczenia dla najaktywniejszych wolontariuszy.

Na zakończenie Prezes Zarządu Kazimiera Chrobot złożyła życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i zaprosiła wszystkich członków i wolontariuszy na „Jajeczko Wielkanocne” w dniu 17 kwietnia o godzinie 17.00…

.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.