Efekty kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie Wieruszów

Z końcem roku 2018 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Wieruszów. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z 2017 roku i pierwszego półrocza 2018 roku oraz okresów wcześniejszych.

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia, które  wynikały z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, ich wadliwej interpretacji oraz niewystarczającego działania procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w 19.04.2019 r. na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej zostało zamieszczone –  „Wystąpienie pokontrolne kontroli kompleksowej Miasta i Gminy Wieruszów”.

Wystąpienie dostępne –TUTAJ

Ww. wystąpieniu RIO kieruje do burmistrza 21 wniosków pokontrolnych.

Odpowiedzialność za uchybienia i nieprawidłowości ponoszą Burmistrz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy rzeczowo właściwi w zakresie szczegółowo wskazanym w protokole kontroli – tak stwierdza RIO.

O ile naruszenia dotyczące błędnych zapisów w księgach rachunkowych można tłumaczyć  niedopatrzeniem czy też złą interpretacją obowiązującego prawa a w szczególności ustawy o finansach publicznych innych ustaw, rozporządzeń i zarządzeń właściwych ministrów to już działanie samego burmistrza można ocenić za wysoce nagannie a mianowicie:

– Burmistrz Gminy Wieruszów, podpisując w dniu 9 września 2016 roku umowę nr ZI.TJ.240/2016 (wraz z aneksami) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieruszowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów”, łącznie na kwotę 2.610.692,00 zł. zaciągnął zobowiązanie wieloletnie bez formalnego upoważnienia.

Wystąpiły przypadki, szczegółowo wskazane w protokole kontroli, braku kontrasygnaty Skarbnika Gminy na zawartych przez Gminę Wieruszów umowach.

Rodzi się pytanie co dalej? Otóż zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych organ kontrolny a także organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego (Komisja Rewizyjna) powinna złożyć zawiadomienie wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych określa wyżej cytowana ustawa. Niewątpliwie jej Art.11.1. ma tu bezpośrednie zastosowanie opisanych powyżej naruszeń.

Czy to nastąpi i zostanie uruchomiona procedura związana z nałożeniem kar pokaże czas. Działanie Rzecznika Dyscypliny finansów publicznych jest niezależne a znając życie działające na mocy obecnych przepisów RIO wystawi pozytywną, szablonową opinię na temat realizacji budżetu Gminy Wieruszów w roku 2018 niezbędną przy okazji udzielania absolutorium burmistrzowi. Jak pamiętamy była próba uzdrowienia tej instytucji i nadania jej nowych praw, ale ta ustawa została zawetowana przez Prezydenta RP. Co z tym fantem zrobi Rada Miejska, czy Komisja Rewizyjna przeprowadzi choć raz prawidłową kontrolę, czy tylko przepisze opinie RIO. Jeżeli szanowni radni nie wiedzą jak to zrobić powinni zatrudnić eksperta. Dotychczasowe kontrole mogły co najwyżej wywoływać uśmiech politowania i wrażanie, że cokolwiek jest pod jakąś kontrolą.

E.T.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na „Efekty kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie Wieruszów

 1. anonim pisze:

  Ten facet nie nadaje się do tej funkcji. Nie zdziwię się jak dojdzie do jakiejś malwersacji.Sprawa przetargów na nie które działki już budzi szereg wątpliwości wśród ludzi.

 2. aaaa pisze:

  Z tą droga powiatową to najzwyklejsze przekroczenie uprawnień 231 kk coś na ten temat mówi i prokurator się tym powinien zająć.

 3. Anonim pisze:

  PiS wam z butów wystaje!!

  • baju pisze:

   ja to juz kiedys powiedziałem kogo sobie ludzie wybrali niech mają i dobrze im tak ale ktos zwrócił mi uwagę że inni co nie glosowali nie są niczemu winni . ludzie niedouczeni cieszą się festynami imprezami a przecież nie rozumią że to wszystko za ich pieniądze nawet jak idą na te wymyślone imprezy to żarcie muszą jeszcze za swoje kupić . o długo się nie zmieni chyba że rządzący podejmą stanowczą decyzję bo autor ma racje skoro jest ponad 20 nieprawidłowości to jakim cudem później czyta się pozytywną opinię rio . no kraj idiotów chyba . o radzie i komisjach nie wspominam bo sobie wieczór popsuje przed filmem . baju

 4. wyborca pisze:

  Tylko CBA może rozwiać tu wszelkie wątpliwości i zakończyć to wdawanie kasy na zasadzie co mi się uśni to bęc.Kupił sobie wyborców dając kaes powiatowi. Starostwo zrobiło robotę a ten ugrał stanowisko. Nielegalne dawanie kasy powinno zostać surowo ukarane tym bardziej ze chodzi tu ponad dwa mln zł na które zaciągnął pożyczkę. To jest machloja w najwyższym wydaniu.

 5. Elka pisze:

  W mojej opinii Rafałek, już postanowił i dogadał się z inwestorem. WYBIERAMY LUDZI NIEKOMPETENTNYCH, I MAMY CO MAMY. TYLKO IDIOTA, POZBAWIA PRZYSZŁE POKOLENIA możliwość ROZWOJU EDUKACJI I SPORTU.