Kobiety Gospodarne, Kobiety Wyjątkowe spotkały się w Lututowie

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie gościł Kobiety Gospodarne, Kobiety Wyjątkowe z terenu powiatu wieruszowskiego.

 

Z inicjatywy Pana posła Piotra Polaka oraz kierownictwa ARiMR w Wieruszowie oraz wójta Gminy Lututów Marka Pikuły, który wziął na siebie główny ciężar organizacyjny mogło dojść do tego spotkania. Zaangażowanie GOK oraz stosowne wsparcie finansowe wójta dla Kół Gospodyń Wiejskich spowodowały, że spotkanie to przybrało bardzo uroczysty charakter. Swój wielki kunszt oraz zaangażowanie pokazały także Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe zorganizowane w Kołach Gospodyń Wiejskich prezentując swe kulinarne dokonania.

Spotkanie to zaszczycili swą obecnością Pan Rafał Romanowski podsekretarz Stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczyli w nim także wspomniany już Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Grzegorz Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Dorota Więckowska – radna sejmiku wojewódzkiego, Wiesława Lewik kierownik ARiMR w Wieruszowie, wójt Gminy Bolesławiec Dorota Makówka, pełnomocnik KGW w ARiMR Wieruszów Daniel Grzesiak oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W swych wystąpieniach zaproszeni goście wypowiadali potrzebę funkcjonowania kół, powstania tej ustawy oraz jej nowelizacji pozwalającej rozszerzyć możliwości powstawania i rejestracji kół także m.in. w miastach do 5 tys. mieszkańców. Nowelizacja tej ustawy pozwoli, także na kolejne systemowe wsparcie, które niebawem zostanie uruchomione. Ponieważ jesteśmy w okresie nadchodzących świąt zabierający głos w swych wystąpieniach sporo miejsca poświęcili na składanie życzeń świątecznych.

Ciekawą inicjatywą wykazał się Urząd Marszałkowski w Łodzi prezentując zebranym możliwość składania wniosków na pozyskiwanie środków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 r. Niemniej jednak informacje przedstawione zebranym są zdecydowanie spóźnione, ponieważ przedłużony już termin składania wniosków wygasa 23 kwietnia 2019, a w to wszystko wpisują się jeszcze w święta. Tylko urzędnicy tego urzędu wiedzą, dlaczego jest taki pośpiech i krótkie terminy na składanie wniosków, jeżeli zwycięskie projekty będą realizowane dopiero w roku 2020.

Na scenie GOK zaprezentowali się także utalentowani uczniowie lututowskich szkół (SP w Chojnach) w programie taneczno-muzycznym oraz Kapela Lututowianie.  A o możliwościach, nie tylko kulinarnych Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych przekonali się zebrani podczas występu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach, które zaprezentowały spektakl „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. To był bardzo wymowny przykład, że panie w Kołach Gospodyń Wiejskich mogą realizować się nie tylko w kulinariach.

Tak więc spotkanie to przyjmując charakter spotkań przedświątecznych niewątpliwie było cenną inicjatywą integrującą tę społeczność, ale szkoda, że brakło czasu i miejsca na merytoryczną dyskusję dotyczącą wsparcia, problemów organizacyjnych, ich potrzeb, sposobów na pozyskiwanie środków, ich rozliczanie itd.

Korzystając z okazji z nie częstej obecności na naszym terenie tak wysokiego przedstawiciela rządu, pozwoliłem sobie na zadanie pytania Panu ministrowi Rafałowi Romanowskiemu.

Panie ministrze z tego co mi wiadomo w Pana zakresie działania funkcjonuje Departament Finansów Ministerstwa Rolnictwa. To m. in Pan planuje i nadzoruje wydatki, w tym związane z rozwojem wsi i jej modernizacją. Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich wpisuje się więc doskonale w tę materię. W związku z tym moje pytanie – Panie Ministrze, czy w budżecie Ministerstwa Rolnictwa w przyszłości pojawią się środki wspierające działalność KGW, oprócz tych środków systemowych, które zostały zaplanowane przez rząd ?

Dziś to już są konkretne środki systemowe, bo jak patrzymy w perspektywę roku 2018 i perspektywę 2019, jak również powtarzalność tego programu to jest to konkretny instrument, który zostanie wypracowany. Ja nie ukrywam, że chcemy bardzo mocno zaznaczyć to przy planowaniu kolejnego budżetu europejskiego, czyli na integrowanie i rozwój społeczności lokalnych. W 2007 – 2013 bardzo mocno była postawiona tzw. oś LEADER i te programy, które dotykały społeczeństwa lokalnego. Od roku 2014 w tej perspektywie bieżącej, trochę zostało to potraktowane po macoszemu nawet mało powiedziane, że został to potraktowane po macoszemu. Dlatego trzeba podkreślić tu rolę choćby Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, bo to jest bardzo godna inicjatywa, która powinna być powielana we wszystkich województwach, ale chcemy, aby te instrumenty były wyraźnie zaznaczone w lokalnych strategiach rozwoju. Koła Gospodyń Wiejskich poprzez uzyskanie osobowości prawnej, bo do tej pory było to niemożliwe przy ustawie z 1982 r. żeby taka osobowość prawna była osiągnięta. Mogą aplikować o różnego rodzaju środki w ramach lokalnych grup działania, które praktycznie w budżecie województwa pokryte są wszystkie gminy, wszystkie powiaty objęte lokalnymi strategiami rozwoju. Przy tych środkach rządowych, które realizuje Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ale również przy osobowości prawnej te koła mają szanse na to, aby się rozwijać.

Ok Panie ministrze ja to rozumiem doskonale, ale Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ustami Pani mister Andżeliki Możdżanowskiej mówi, że do tego programu wsparcia KGW proponuje się zaangażować także inne ministerstwa, jak właśnie Ministerstwo Rolnictwa , Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury, po to aby nie tylko mogły aplikować, ale aplikować po konkretne środki w konkretnych programach dedykowane Paniom . Czy ma Pan więc w przyszłości plany uruchamiające środki przeznaczone z budżetu ministerstwa.

Odpowiem Panu w ten sposób. Budżet państwa jest jednolitym dokumentem składających się z poszczególnych działów, ale w środkach ministerstwa na pewno tego typu instrumenty też się znajdą. Inicjatorem tych działań jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i jest to bardzo poważne traktowanie Kół Gospodyń Wiejskich, które będą wpisywane w strategię lokalnego rozwoju co jest takim szczególnym umocowaniem Kół Gospodyń Wiejskich. Jak również powołanie pełnomocnika, który zajmuje się małą przedsiębiorczością a który został umocowany w strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, to jest to też konkretny mechanizm a więc czy to będzie w środkach konkretnego ministerstwa, to nie będzie miało największego znaczenia. Najistotniejsze jest to, że te instrumenty będzie realizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza. Oczywiście w kolejnej unijnej perspektywie finansowej będziemy chcieli bardzo mocno wpisać program rozwoju obszarów wiejskich.

Dziękuję serdecznie.

Nie zamykamy jednak tematu Kół Gospodyń Wiejskich na naszym terenie ponieważ już 28 maja 2019 roku w Sokolnikach odbędzie się spotkanie informacyjne – konsultacyjne, które poprowadzi Pani minister Andżelika Możdżanowska. Organizatorem spotkania będzie Pani Zofia Siwik dyrektor GOSiT.

Mamy nadzieję, że to właśnie spotkanie dostarczy Kobietom Wyjątkowym i Gospodarnym niezbędnych informacji pozwalających rozwinąć przysłowiowe skrzydła, czyli mówiąc inaczej, jak to robić, jak działać, jak uzyskać efekt.

E. Tomaszek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.