Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wieruszowie

W dniu 15 kwietnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 

Otwarcie posiedzenia, powitanie i wręczenie powołań członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy na czteroletnią kadencję, która obejmuje okres od 19.03.2019 r. do 18.03.2023 r dokonał Starosta Wieruszowski – Andrzej Szymanek. Organizację i tryb działania Rady regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Zarządzeniem Nr 7/2019 Starosta Wieruszowski z dnia 19 marca  2019 r. powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w składzie:

  1. Adam Ćiecka – Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
  2. Marzena Kaczmarek – Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania.
  3. Dorota Makówka – Urząd Gminy w Bolesławcu.
  4. Zbigniew Mikołajczyk – OPZZ Rada Województwa Łódzkiego.
  5. Adam Musiała – Zarząd Powiatu Wieruszowskiego.
  6. Bernard Niemiec – Niezależny Samorządny Związek SOLIDARNOŚĆ Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa.
  7. Maria Pegza – Cech Rzemiosł Różnych.
  8. Marek Pikuła – Urząd Gminy w Lututowie.
  9. Włodzimierz Sut – Związek Zawodowy SAMOOBRONA.
  10. Eugeniusz Tomaszek – Forum Związków Zawodowych w Łodzi.

Rada w drodze głosowana wybrała ze swego grona przewodniczącego i zastępce. Zgłoszone propozycję kandydatur nie budziły zaostrzeń . Przewodniczącym PRRP został wybrany p. Zbigniew Mikołajczyk a jego zastępcą p. Adam Musiała.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Powiat Wieruszowski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.