Pół miliona złotych na kulturę i dziedzictwo lokalne

9. maja w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów. Lokalna Grupa Działania „Między Prosną a Wartą” przekazała dofinansowanie rzędu 500 tys. zł dla 18 grantobiorców.

Wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowania są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, koła gospodyń wiejskich, parafia czy stowarzyszenia.

Prezes Lokalnej Grupy Działania – Teresa Piotrowicz, nie kryła zadowolenia z przebiegu współpracy między beneficjentami a biurem LGD. – Współpraca była obopólna. Biuro zawsze jest otwarte i obsługujemy interesantów w sprawny sposób. W imieniu zarządu bardzo dziękujemy za współpracę i myślę, że praca w większości dla państwa społeczna, jest warta wysiłku widząc potrzeby mieszkańców. Jesteście takimi osobami i organizacjami, które te potrzeby dostrzegają. 

W zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, pomoc otrzymali:

 • Gmina Czastary na „Przebudowę Centrum Kultury w Kątach Walichnowach”;
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radostów na „Przebudowę Centrum Kultury w Radostowie Pierwszym”;
 • OSP w Osowej na „Modernizację świetlicy w Osowej”;
 • OSP w Dymkach na „Przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Dymkach”;
 • OSP w Lipiczu na „Wykonanie remontu dachu na remizie OSP część świetlicowa”;
 • OSP w Kluskach na „Przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Kluskach”;
 • OSP w Łękach na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP Łęki”.

W zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, pomoc otrzymali:

 • Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem NNMP w Wieruszowie na „Renowacje i Restauracje zabytkowej ambony w kościele Cmentarnym Św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej”;
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka na „Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu Gminy Bolesławiec”;
 • Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki na realizację grantu pt. „Bajkowa Gmina Sokolniki w obiektywie”;
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic na „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Mieleszynie”;
 • OSP w Kamionce na „Doposażenie Sali w Kamionce w sprzęt AGD”;
 • OSP w Żdżarach na „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Żdżarach”;
 • Gmina Bolesławiec na realizację grantu pt. „Baszta Bolesławiec – odrestaurowanie linii energetycznej”;
 • Stowarzyszenie Gospodyń „Wójcin nad Prosną” na realizację grantu pt. „Stowarzyszenie Gospodyń wizytówką wsi Wójcin”;
 • OSP w Klonowej na „Zakup instrumentów do orkiestry OSP Klonowa”;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa na „Przebudowę obelisku upamiętniającego II wojnę światową i zagospodarowanie placu wokół niego”;
 • Stowarzyszenie Klub Seniora 50+ na realizację grantu pt. „Łubnickie przyczynki do 100 – lecia niepodległości”.

W podpisaniu umów z beneficjentami obok Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pani Małgorzaty Sibińskiej – Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wzięli udział Prezes Lokalnej Grupy Działania – Teresa Piotrowicz, wiceprezes LGD Andrzej Szymanek oraz kierownik LGD Marzena Kaczmarek.

pwr.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.