Konferencja w kępińskim ratuszu

W poniedziałek rano odbyła się konferencja prasowa zwołana przez burmistrza Miasta i Gminy Kępno – Piotra Psikusa. Omawiano bieżące tematy związane z gminą.

 

Gmina Kępno – Gminą 30-lecia RP

Gmina Kępno została nagrodzona tytułem „Gmina 30-lecia Wolności RP”. Nagrodę przyznaną przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus oraz radni Rady Miejskiej: Wiesław Wencel i Piotr Baraniak.

Nagroda przyznawana jest w ramach jubileuszowego ogólnopolskiego plebiscytu Orły Polskiego Samorządu – 30-lecie Wolności RP. Nominacja jest docenieniem działań realizowanych na terenie gminy Kępno, zmierzających do podnoszenia standardów obsługi, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz pozycji w regionie.

Pozyskane środki zewnętrzne dla Gminy Kępno

Podczas konferencji prasowej burmistrz Psikus przedstawił projekty, na które udało zdobyć się dofinansowania. Środki zewnętrzne są ważnym aspektem, często decydującym o „być albo nie być” danej inwestycji.

Dofinansowanie na Strefy Aktywności

Gmina Kępno pozyskała dofinansowanie na powstanie siłowni zewnętrznych w Ostrówcu, Klinach i w Kępnie. Otwarte Strefy Aktywności powstaną w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej ze środków Ministra Sportu i Turystyki.
Nowopowstałe obiekty będą ogólnodostępne dla wszystkich bez względu na wiek czy sprawność fizyczną. Otwarte Strefy Aktywności pozwolą bezpiecznie, zdrowo i aktywnie spędzać czas każdej grupie wiekowej, aktywnie wypoczywać i spotykać się oraz zadbać o zdrowie. Wartość zdania to 147 600 zł, w tym 73 800 zł to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Siłownia napowietrzna wraz ze strefą relaksu, położona przy ul. Szpitalnej zostanie umiejscowiona przy istniejącym już placu zabaw. Zostanie wyposażona w urządzenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Strefy relaksu, które powstaną przy siłowniach napowietrznych będą oprócz urządzeń edukacyjno-sprawnościowych urządzone w elementy zieleni. Wykonanie inwestycji planowane jest do 15 października br.

Dotacja na zabytkowe drzwi

Kępiński samorząd pozyskał 40 000 zł na odtworzenie i renowację stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie. Dotacja pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego. To już kolejny element zabytkowej infrastruktury szkoły, który poddany zostanie pracom konserwatorskim.

W Szkole Podstawowej nr 1 dotychczas odrestaurowane zostały okna witrażowe w sali gimnastycznej. W najbliższych miesiącach renowacji poddane zostaną główne drzwi wejściowe, usytuowane od strony ul. Sienkiewicza. Ponadto odtworzenie stolarki drzwiowej, według zachowanego wzoru zostanie przeprowadzone w kolejnych sześciu drzwiach. Poza drzwiami wejściowymi odtworzeniu poddane zostaną drzwi zewnętrzne od sali gimnastycznej, drzwi zewnętrzne do szkoły, usytuowane od strony dziedzińca, drzwi wewnętrzne, umiejscowione w łączniku szkoły ze salą gimnastyczną oraz drzwi do kotłowni, piwnicy i do sali gimnastycznej.

Obecnie drzwi są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają wymiany. Nowe drewniane drzwi w zabytkowym budynku będą wykonane zgodnie z zachowanymi wzorami. Elementy wykonane zostaną w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 71 964,19 zł, natomiast wartość dofinansowania – 40 000 zł. Planowany termin realizacji zadania to listopad br.

Środki zewnętrzne na edukację ekologiczną najmłodszych

Gmina Kępno pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Wyposażenie siedmiu przedszkoli z terenu Gminy Kępno w mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne”.

Całkowita wartość zadania wynosi 87 627,00 zł, z czego 52 576,20 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W ramach zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne umożliwiające nabycie wiedzy przyrodniczej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców gminy Kępno. Będą to m.in. gry mobilne oraz materiały dydaktyczne o tematyce ekologicznej i przyrodniczej: książki, komiksy i gry planszowe m.in. dotyczące segregacji odpadów i zanieczyszczenia powietrza. Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada br.

Gmina Kępno pozyskała kolejną dotację na rozwój przedszkoli z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dotacja w kwocie 300 681,04 zł przeznaczona jest na realizację projektu pt. „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno”. Całkowita wartość projektu wynosi 353 742,41 zł, dotacja pokryje 85% kosztów.

Dzięki projektowi powstanie łącznie 16 nowych miejsc wychowania przedszkolnego:
– w oddziale przedszkolnym w szkole podst. w Myjomicach (5)
– Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie (11)

Wydłużone zostaną godziny pracy w oddziału przedszkolnego w Myjomicach. Przedszkole będzie czynne od 7:30 do 15:30.

Działania projektowe obejmują:
– dostosowanie pomieszczenia do działalności nowego oddziału w Mikorzynie
-zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc przez 10 miesięcy: wynagrodzenie personelu, wyżywienie dzieci
-zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek do prowadzenia zajęć przedszkolnych,
-zakup sprzętu specjalistycznego tj. zestawu Biofeedback EEG,
-zakup pomocy dydaktycznych do logopedii i arteterapii,
-prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów – terapia Biofeedback EEG (360 godz.), logopedia (120 godz.) i arteterapia (120 godz.) uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziewczynek i chłopców; w zajęciach weźmie udział 36 dzieci: 15 w Biofeedback, 12 w zajęciach logopedycznych i 30 w arteterapii.
– doskonalenie kompetencji zawodowych 2 nauczycielek przez udział w szkoleniach/kursach z zakresu stosowania metody Biofeedback I i II stopnia.
Realizacja projektu planowana jest do czerwca 2020 r.

Dotacja na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

W ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie pozyskał dotację w wysokości  158.552,80 zł. tj. 50 % całości zadania.

Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019., jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie godzin usług opiekuńczych. Program będzie realizowany do końca 2019 r. Skorzysta z niego około 30 osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno.

Inwestycje w mieście i gminie

Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie
Dobiegają końca prace budowlane związane z wykonywaniem II etapu zadania pn. „Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie”.

We wnętrzu budynku prowadzone są ostatnie prace instalacyjne, montowana jest armatura sanitarna i wyposażenie, wykonywane są prace malarskie. Wokół budynku powstaje strefa zieleni, zachowano istniejące drzewa i krzewy pośród nich wkomponowano utwardzone dojścia do budynku oraz miejsca postoju dla samochodów.

Roboty budowlane wykonuje Korporacja BUDONIS Sp. z o.o. Spółka Jawna, z siedzibą w Kępnie. Wartość kontraktu to 3 321 000,00 zł. Gmina Kępno otrzymała dotację na realizację inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1 847 033,00 zł.

Budynek dostosowany będzie do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się z możliwością korzystania ze sprzętów rehabilitacyjnych oraz integracji osób w nim przebywających. Planowany odbiór inwestycji to koniec lipca br.

Trwa przebudowa i remont Samorządowej Biblioteki Publicznej
Obecnie trwają prace związane z remontem posadzki i sufitów. Na parterze i poddaszu wykonywane są roboty budowlane obejmujące wymianę instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej oraz ciepłowniczej. Na zewnątrz budynku trwają prace rozbiórkowe tarasu i schodów wewnętrznych.

Z kolei na dachu wzmacniana jest konstrukcja i wymieniana dachówka. Na elewacjach zabezpieczono detale architektoniczne, które będą poddane renowacji. W pomieszczeniach piwnicy zakończono prace instalacyjne i rozbiórkowe.
Biblioteka na remont budynku uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 010 229 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa organizowanego przez Instytut Książki, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”. Jest to zadanie „OdNowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie”.  Inwestycję realizuje konsorcjum firmy Iteo Technology Sp. z o. o. z Pszczyny. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3 027 423 zł.

Budowa sali gimnastycznej w Krążkowach
Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach o salę gimnastyczną. Inwestycję realizuje Zakład Projektowo-Budowlany „Projektobud” Kępno Andrzej Połomski. W ramach zadania powstaje sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym oraz dwie sale lekcyjne. Wykonane zostały wszystkie instalacje elektryczne, kanalizacyjne oraz wodne. Obecnie prowadzone są roboty budowlane wykończeniowe m.in. wykonywane są prace tynkarskie Wartość inwestycji wynosi 3 294 233,64 zł. Planowany termin zakończenia prac to 15 kwietnia 2020 roku.

Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Krążkowach
17 maja podpisano umowę z firmą Elmax Konrad Jangas dotyczącą budowy oświetlenia na boisku sportowym w Krążkowach. W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie z wykorzystaniem opraw oraz słupów znajdujących się na boisku przy al. Marcinkowskiego. Wartość zadania to 51 184,81 zł.

Budowa wiaty grillowej w Hanulinie
15 maja podpisano umowę na realizacje zadania pn. „Budowa wiaty grillowej w miejscowości Hanulin”. Do końca czerwca inwestycję wykona Zakład Usług Ciesielsko-Stolarskich Dekarstwo Tadeusz Braun z Parzynowa. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wartość zadania to 39 000,00 zł

Modernizacja Sali Domu Strażaka w Olszowie
Wykonano modernizację wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego.  W Domu Strażaka wymieniono lamperie z paneli MDF na płytki ceramiczne, pomalowano wszystkie pomieszczenia w budynku sali, wymieniono instalacje oświetleniową w korytarzu.
Wartość zadania to 49 900,00 zł

Siłownia zewnętrzna w Hanulinie
27 maja podpisano umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej w Hanulinie. Wykonawcą umowy jest firma FIT PARK z Torunia. Koszt siłowni to 21 017 zł. Zadanie w części sfinansowane zostało z Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz funduszu osiedla Hanulin. W ramach zadania zamontowano pięć urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Budowa drogi gminnej w Mikorzynie
11 czerwca podpisana została umowa z firmą Iterbud Bartosz Kosecki z Kalisza na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w Mikorzynie na kwotę 220 897,98 zł brutto. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej drogi w Mikorzynie o długości 481 m. Termin realizacji zadania to koniec lipca br.
Inwestycja została dofinansowana w wysokości 120 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Nowe instalacje c. o. w kamienicach przy ul. Warszawskiej.
Trwają roboty budowlano-montażowe sieci cieplnej w ul. Warszawskiej. Kępińskie Spółki Energetyka Cieplna oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno skoordynowały prowadzone prace. W najbliższym czasie TBS wykona instalacje CO w mieszkaniach i lokalach użytkowych kamienic przy ul. Warszawskiej 4, 6 oraz 10. W ten sposób zlikwidowane zostaną kolejne niskosprawne źródła ciepła a mieszkańcy zostaną podłączeni do sieci cieplnej.

Prace będą prowadzone od czerwca do sierpnia br. W mieszkaniach i lokalach użytkowych wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania oraz zainstalowane zostaną nowe grzejniki.

Inwestycja z pewnością zwiększy wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, a także wpłynie na poprawę stanu powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji przy spalaniu w dotychczasowych piecach kaflowych. Prace zrealizowane zostaną na koszt TBS-Kępno Sp. z o.o.

Trwają prace nad Kępińskim Budżetem Obywatelskim 2020

Trwają prace Komisji weryfikującej projekty do realizacji w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. W ramach KBO w tym roku zgłoszono piętnaście zadań do realizacji projektów lokalizowanych przez mieszkańców zarówno na terenie miasta jak i na terenach wiejskich. Po weryfikacji formalnej wniosków przez Komisję zadania zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. O tym, jakie zadania zostaną zrealizowane zdecydują mieszkańcy podczas głosowania nad projektami, które zostanie przeprowadzone od 2 do 16 września.

Realizacja programu KWOS

W roku 2019 podpisano 96 umów z mieszkańcami na wymianę starych kotłów na paliwo stałe.

W ciągu dwóch lat: 2017 i 2018 działania programu Kępno Wolne od Smogu, mieszkańcy Miasta i Gminy Kępno wymienili, przy pomocy dotacji z budżetu gminy Kępno, 117 „kopciuchów”.
Dotacji udzielono, łącznie na kwotę 347 390,19 zł.

Kolejne 293 000,00 zł dotacji trafi do mieszkańców, którzy w tym roku zdecydowali się na wymianę przestarzałych kotłów.

Program wymiany niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi „Kępno Wolne od Smogu”, został uruchomiony w 2017 roku w związku z pojawiającymi się alarmującymi sygnałami o bardzo złej jakości powietrza w Kępnie i występowania smogu, szczególnie w okresie zimowym. Wiosną 2017 roku, opracowany został projekt regulaminu udzielania dotacji na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na lata 2017-2020.
Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji i powstającego w jej wyniku, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych smogu.

Program pozwala mieszkańcom na uzyskanie dotacji na wymianę starego kotła na węgiel, tzw. „kopciucha” na kocioł klasy 5, ogrzewanie gazowe, elektryczne (także z wykorzystaniem fotowoltaiki), pompy ciepła oraz podłączenie do miejskiej sieci cieplnej.

Program 500+ na pierwsze dziecko

Od lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wartość świadczeń 500+, które zostaną wypłacone na pierwsze dziecko z Gminy Kępno od lipca do grudnia tego roku to 5 580 000 zł. Natomiast wartość świadczenia 500+, która zostanie wypłacona od stycznia do grudnia 2019 roku ogółem na wszystkie dzieci do 18 roku życia wyniesie 23 625 639 zł.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, czyli na pierwsze dziecko, rodzic lub opiekun prawny musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS – od dnia 1 lipca 2019 r.

Wnioski o świadczenie 500+ składa się raz na dwa lata a informacja o przyznaniu świadczenia jest przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku poczty elektronicznej, informację będzie można odebrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 są dostępne w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, biuro 500+ ul. Wawrzyniaka 13/9.

Szkolenia komputerowe „Ja w Internecie”

Już ponad 200 osób w Gminie Kępno ukończyło bezpłatne szkolenia komputerowe „Ja w internecie”. Na realizację szkoleń Gmina Kępno pozyskała dotację w wysokości 150 000,00 zł z programu grantowego pn. „Ja w Internecie”.

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Każda z osób chętnych do zwiększenia swoich umiejętności w zakresie poruszania się w środowisku internetowym mogła wybrać jeden spośród sześciu dostępnych tematów szkoleń:
– Moje finanse i transakcje w sieci
– Rodzic w Internecie
– Mój biznes w sieci
– Działanie w sieciach społecznościowych
– Tworzę własną stronę internetową (blog)
– Kultura w sieci

Szkolenia odbywały się w Kępnie w: Klubie Seniora, Ośrodku Kultury, Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3, a także w Szkole Podstawowej w Hanulinie i Szkole Podstawowej w Myjomicach.

Przez cały okres realizacji projektu, tj. do końca lipca br. przewiduje się przeszkolenie w sumie 268 osób. Obecnie trwa rekrutacja na szkolenia prowadzone w czerwcu i lipcu w Szkole Podstawowej w Myjomicach:
– Moje finanse i transakcje w sieci – 2 szkolenia w terminach:
1) 17, 19, 21 czerwca
2) 1-2 lipca
– Działam w sieciach społecznościowych – szkolenie w terminie 24-25 czerwca
Przewiduje się również przeprowadzenie jeszcze jednego szkolenia „Działam w sieciach społecznościowych” w Kępnie w terminie lipcowym.

Szkolenia są dwunastogodzinne, realizowane w grupach maksymalnie 12 osobowych. Uczestnicy pracują na laptopach z ekranem dotykowym pod kierunkiem instruktora przeszkolonego przez Fundację „Legalna Kultura”. W szkoleniach uczestniczyć mogą mieszkańcy województwa wielkopolskiego, którzy ukończyli co najmniej 25 lat.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.