Odbyły się ważne spotkania działaczy NSZZ „Solidarność”- 80

Na przełomie maja i czerwca działacze związkowi z NSZZ „Solidarność” – 80 Pfleiderer Wieruszów Piotr Morta oraz Eugeniusz Tomaszek uczestniczyli aktywnie w zorganizowanych zebraniach roboczych związku.

 

Działająca  w strukturach Federacji Związków Zawodowych  NSZZ „Solidarność” – 80 zorganizowała XXXII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów w Pokrzywnej.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami Komisji Krajowej oraz Komisji Rewizyjnej związku za okres od maja 2018 do maja 2019 r. Po przeprowadzonej dyskusji przyjęto sprawozdania i udzielono absolutorium przewodniczącemu związki Markowi Mnichowi.

W dalszej części zajadu podejmowano dyskusję i składano wnioski dotyczące bieżącej jak perspektywicznej działalności związku.

Z Pokrzywnej część związkowców przeniosła  się do Krakowa gdzie zorganizowano VI  Kongres Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska NSZZ „Solidarność”-80. Przypomnijmy ze strukturze tej przewodniczy Piotr Morta będący także przewodniczącym organizacji międzyzakładowej w koncernie Pfleiderer.

W obradach zjazdu uczestniczyli: Kolega Mark Mnich – Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”-80, Krzysztof Brzeźniak – Przewodnicy Krajowego Sekretariatu Energetyki i Górnictwa oraz Stanisław Brzeźniak  prezes ds. organizacyjnych NN-Dar (Niezłomni i Niepokorni Działacze Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych 1956-1989 RP).

Główne  tematy, o których debatowaliśmy  w Krakowie, przedstawił Piotr Morta w swym wystąpieniu,  między innymi było to podsumowanie zorganizowanego z wielkim rozmachem uroczystego Kongresu KS BDOŚ w Ostrołęce. Szczególnie dziękuję  Kazimierzowi Krukowskiemu i Leszkowi Szczepankowi za inicjatywę i ich wielkie zaangażowanie przy organizacji tego Kongresu. Oczywiście podziękowania za wsparcie i osobisty udział kieruję także  do Janusza Kotowskiego – ówczesnego Prezydenta Ostrołęki, Marka Mnicha – Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”-80,  Krzysztofa Aniszewskiego – Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowieckiego.  Bez  zaangażowania tych osób nie byłoby tak uroczystego Kongresu KS BDOŚ.

Kolejnym wyzwaniem dla nas jest Kongres, który planujemy zorganizować z okazji 95. rocznicy powstania Lasów Państwowych. Promocja naszego Związku leży nam wszystkim na sercu. Takie uroczystości jak ta  w Ostrołęce i ta planowana w Sękocinie pozwalają promować NSZZ „Solidarność”-80  zarówno  w społeczeństwie,  jak i w kręgach rządzących krajem.

Nie mniej ważnym wydarzeniem jest przystąpienie KS BDOŚ do struktur Europejskich.  Krajowy Sekretariat Budownictwa, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska  NSZZ „Solidarność”-80 od 1 lipca minionego roku jest  nowym członkiem Europejskiej Federacji Budownictwa i Przemysłu Drzewnego. To 11 czerwca 2018 roku  Komitet Wykonawczy EFBWW podjął decyzję o przyjęciu KS BDOŚ NSZZ „Solidarność”-80 na członka EFBWW. Witamy Państwa Organizację w Brukseli jako nowego członka od  1 lipca 2018 roku – pisał wówczas Sam Hägglund – Sekretarz Generalny EFBWW – w  liście skierowanym do „Solidarności”- 80.

Mamy już za sobą konferencję międzynarodową w której aktywnie uczestniczyliśmy. Pragnę poinformować Drogich Kolegów, że w seminarium międzynarodowym, które miało miejsce w Warszawie, uczestniczyły reprezentacje pracodawców i związków zawodowych z krajów Unii Europejskiej. NSZZ „Solidarność”-80 był reprezentowany przez  Marka Mnicha -Przewodniczącego Komisji Krajowej,  Wiesława Wąsika – Cementownia  Ożarów, Wojciecha Fryziela – Pfleiderer Wieruszów i przeze mnie –  jako Przewodniczącego KS BDOŚ NSZZ „Solidarność”-80. Marina Mesure i Buelen Werner reprezentowali centralę europejską EFBWW.

Nasz udział w tej konferencji zostawił trwały ślad. Moim zdaniem to  pierwszy krok z naszej strony, aby NSZZ „Solidarność”-80 aktywnie uczestniczyła w polityce europejskiej w celu tworzenia wspólnych standardów socjalnych dla pracowników w całej Unii Europejskiej. Nie możemy nieustannie tkwić na szarym końcu Unii z naszym polskim niskim poziomem wynagrodzeń. Niezmiernie niski poziom płac jaki mamy w Polsce  spowodował tak wysoką emigrację „za chlebem”. Mówi się, że z Polski wyemigrowało „za chlebem” około 3 milionów młodych ludzi.

Politycy oceniali to zjawisko jako szansę dla Polaków. Ja oceniam je jako wielką klęskę, którą przyniosły nam źle przeprowadzone reformy w związku z przemianami społeczno-politycznymi po 1989 roku. Społeczeństwo zostało oszukane, a młodzież pozbawiona warunków do godnego życia. Tym samym zmuszona została ekonomicznie do emigracji „za chlebem”. Obecnie dla Polski jedyną szansą jest „reemigracja”. Zjawisko masowej emigracji ekonomicznej po 1989 roku niesie dla Polski same negatywne skutki. Skoncentruję się na zidentyfikowaniu niektórych ekonomicznych i demograficznych skutków, a mianowicie:

  • Obecnie co dziesiąte polskie dziecko rodzi się w Europie Zachodniej – oczywiście poza granicami naszej ojczyzny.
  • Ogromny ubytek młodych i dobrze wykształconych ludzi skutkował w ostatnich czasach głębokim niedoborem rąk do pracy i powstaniem setek tysięcy wakatów.
  • Zainwestowano środki w wychowanie i wykształcenie dzieci, a później w formie nieodpłatnej, dobrze przygotowanymi do pracy młodymi ludźmi obdarowane zostały kraje wysokorozwinięte.
  • Przerażające jest to, że na powtarzającym się wzorcu polityki gospodarczej, realizowanej od roku 1989 przez kolejne ekipy rządzące a której skutkiem była masowa emigracja ekonomiczna, elity polityczne nadal tworzą swoje nowe wizje dla Polski. Ten powtarzający się wzorzec możemy nazwać błędny kołem.

Należy w tej sytuacji zadać pytanie czy jest szansa na „reemigrację” Polaków? Niestety, oferta pracy w Polsce jest dla nich nadal mało atrakcyjna. Niski poziom wynagrodzeń nie przesyła pozytywnych sygnałów do Polaków pracujących za granicami. W związku z powyższym należy stwierdzić, że istnieje nikła szansa na ich powrót do Ojczyzny.  Jedyna potencjalna perspektywa zaistnienia nieznanego nam do tej pory zjawiska „reemigracji” może nastąpić jedynie przez radykalny, a ty samym znaczący wzrost wynagrodzeń –  twierdzi Piotr Morta przewodniczący KS BDOŚ NSZZ S80.

Bardzo ważnym efektem kongresu było nawiązanie współpracy z przewodniczym Krajowego Sekretariatu Energetyki i Górnictwa. Powstała wola współpracy pomiędzy sekretariatami, ponieważ problemy górnictwa , energetyki oraz ochrony środowiska są wspólne i wymagają wielu działań na szczeblu ministerialnym. W najbliższym okresie  zostanie wypracowana formalna struktura pozwalająca na współdziałanie sekretariatów.

E. Tomaszek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Z kraju. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments