Porozumienie Powiatu Kępińskiego z gminą Perzów

W poniedziałek 10 czerwca podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Perzów. Umowa dotyczy wykonania pięciu zadań na drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Perzów.

Przedmiotem umowy jest:

  • wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5681P w kierunku miejscowości Turkowy,
  • modernizacja części gruntowej drogi powiatowej nr 5681P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z podbudową w miejscowości Turkowy (na odcinku od OSP do młyna dł. ok 150mb),
  • wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej nr 5716P poprzez budowę chodnika w miejscowości Domasłów (na odcinku od szkoły do stawu),
  • modernizacja drogi powiatowej nr 5679P w miejscowości Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do przedszkola (na odcinku ok. 0,4km),
  • modernizacja drogi powiatowej nr 5681P Ludwiczyn – Perzów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1,8km.
    Gmina Perzów na realizację w/w zadań przeznaczyła zgodnie z treścią porozumienia 450 000 złotych.

Pozostałą część kosztów pokryje w ramach swojego budżetu Powiat Kępiński.

Stosowną umowę parafowali starosta – Robert Kieruzal, wicestarosta – Alicja Śniegocka oraz wójt gminy Perzów – Danuta Froń.

www.powiatkepno.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.