Pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Czastary

Mieszkaniec Parcic – Czesław Grzana otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Czastary. To pierwsze tego typu wyróżnienie przyznane w tej gminie. Z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego tytułu wystąpił Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych w Wieruszowie.

O przyznaniu tego wyróżnienia postanowiła Rada Gminy Czastary na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr VI/53/2019. Tytuł nadawany jest osobom o szczególnych zasługach dla gminy, za jej promowanie i trwały ślad w dziejach.

Jeszcze w ten sam dzień Pan Wójt – Dariusz Rejman wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy – Markiem Dudką oraz Kierownikiem Referatu Administracyjno-Organizacyjnego – Magdaleną Wabnic udali się do domu Pana Czesława Grzany by osobiście wręczyć to wyjątkowe wyróżnienie. Panu Czesławowi gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, osobistej satysfakcji oraz dalszego twórczego działania, w którym znajdą swoje miejsce Gmina Czastary i okolice.

Na naszą prośbę Pan Czesław Grzana, który 15 sierpnia 2019 r. ukończy 100 lat !!! napisał swój krótki życiorys, który dziś Państwu prezentujemy. Nadmienić w tym miejscu należy, że Pan Czesław napisał kilka swoich życiorysów, dużo bardziej szczegółowych, opisujących i przedstawiających różne okresy i lata jego życia. Do lektury tych jakże cennych i ciekawych zwłaszcza dla lokalnej społeczności wydań serdecznie zachęcamy.

Życiorys

Czesława Grzana

„Urodziłem się w miejscowości Calitz (Kalitz) koło Magdeburga w Niemczech w dniu 15.VIII.1919 roku. Ochrzczony zostałem w dniu 17.VIII.1919 roku w Niemieckim Kościele Rzymsko – Katolickim w Luburgu. Do szkoły podstawowej uczęszczałem w miejscowości Hobeck. W latach 1926-1930 wróciłem do Polski, do Parcic w dniu 16.XII.1930 r. Szkołę podstawową w Parcicach ukończyłem w czerwcu 1933 roku kończąc pięć klas.

Świadectwo szkoły pełnej (7 klasowej ) uzyskałem w roku 1946 w wyniku dalszego kształcenia się w Czastarach.

Po szkole podstawowej w 1933 roku do chwili wybuchu wojny 1.IX.1939 r. pracowałem w gospodarstwie rodziców w Parcicach ( 14 mórg).

1.IX.1939 r. ucieczka do Warszawy przed Niemcami. Powrót do Parcic 2.X.1939 r.

Moja praca zawodowa w czasie okupacji Niemieckiej i po wojnie:

 1. od III.1941 do VI.1942 w Firmie Budowalnej Alberta Kupke w Walichnowach i Sokolnikach;
 2. od VI.1942 r. do 18.I.1945 r. w Niemieckiej Firmie Handlowej pod nazwą „Aüffanggezellszaft für Krigskateilnel, mer betriebe ales Handell im Reichsgari Wartheland, Handel Węglem w Sokolnikach, a później w Józefowie.

Praca zawodowa po wojnie:

 1. w firmie prywatnej Jana Morasa w Józefowie od III.1945 r. do VI.1946 r.;
 2. w Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska w Czastarach, w Białej k/Wielunia plus P.Z.G.S. w Wieluniu na stanowisku Główny Księgowy w czasie od VII.1945 r. do XII.1952 r.;
 3. Szpital Powiatowy w Oleśnie – księgowy od I do VII 1953 r.;
 4. Spółdzielnia „Las” w Józefowie i Kątach Walichnowskich od VIII.1953 do VIII.1979 r. czyli do emerytury w wieku 60 lat.

Dalej praca w gospodarstwie rodziców w Parcicach, a przy tym napisałem kilka książek i wspomnień, a mianowicie:

 1. „Nasza Szkoła” – o szkole w Parcicach – 2008 r.;
 2. „ Kronika Budowy Kościoła w Parcicach” – 2005/2007;
 3. Wspomnienie Dziejów majątku dworskiego w Parcicach – 2015 r.;
 4. Druga wojna światowa, osobiste przeżycie 1-go miesiąca wojny ( wrzesień 1939) – 2016 r.;
 5. „Brzeziny (opis dziejów) rok 2017 r.;
 6. „Mała Kolonia ( ul. Rzemieślnicza) – 2018 r.;
 7. „Grądzik” – opis dziejów dzielnicy – „Grądzik”
 8. Historia budowy Banku Spółdzielczego w Czastarach;
 9. „Parcice” – Najnowszy opis dziejów Parcic środkowych, rok wydania 2019 sierpień.

 

 1. „Dzieciństwo” moje lata dziecięce – 1919/1930;
 2. Życiorys z lat młodzieżowych – 1930 – 1939;
 3. Życiorys za jeden miesiąc wojny – wrzesień 1939 r.
 4. Życiorys za lata X.1939 r. do VIII.1953;
 5. 58-lecie pożycia małżeńskiego – Czesław –Wanda

inne

 1. Historia Polski;
 2. Historia Świata 19 wiek w skrócie encyklopedycznym.”

Parcice, dnia 6.VII.2019 r. Czesław Grzana

czastary.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czastary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.